Valmieras novada pašvaldība prioritāri risinās gruntsūdeņu novadīšanas problēmas PII “Burtiņš” teritorijā Valmiermuižā

Apsekojot pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēku un tai piegulošo teritoriju Valmieras novada Valmiermuižā, konstatētas būtiskas, ilgstoši neatrisinātas nepilnības gruntsūdeņu novadīšanas sistēmā. Tā rezultātā apkārtējā teritorija ir pārmitrināta un tiek bojātas 2014. gadā celtās ēkas konstrukcijas.

Sertificēta būvinženiera atzinumā secināts, ka esošā gruntsūdeņu drenāžas sistēma ir nepilnīgi izbūvēta un nefunkcionē. Gan terases pārseguma konstrukcijas, gan pagraba siena laiž cauri ūdeni, terases piebūves apakšējās telpas ir aukstas neefektīvās siltumizolācijas dēļ, pagrabs pie baseina pavasarī un rudenī applūst. Mitrums ilgstoši uzkrājies arī pagalmā – zeme no mitruma šūpojas un bērnu rotaļām ir pieejama tikai daļa āra teritorijas. Secināts, ka gruntsūdens drenāžas sistēma ir tikusi pieslēgta lietus kanalizācijai, kā rezultātā lietus laikā notekūdeņi spiežas drenāžas kolektorā un pārmitrina ēkas pamatus.

Iepazīstoties ar konstatētajām gruntsūdens novadīšanas problēmām, Valmieras novada pašvaldības deputāti nolēmuši atlikt ēkas piebūves būvniecību, jo tajā nav paredzēts risināt apsekošanas atzinumā norādītās problēmas, kas ir steidzami risināmas, jo bojā esošo ēku. 2022. gada pašvaldības budžetā plānots iekļaut finansējumu apsekošanas atzinumā norādīto problēmu risināšanai. Līdz nākamā gada beigām iecerēts veikt būvinženiera atzinumā uzskaitītos būvdarbus – visā bērnudārzam piegulošajā teritorijā nepieciešams ierīkot drenāžas sistēmu un piebērt drenējošo smilti, lai novērstu turpmāku ēkas un apkārtējās teritorijas applūšanu. Tāpat arī nepieciešams atrakt virtuves korpusa pamatus, lai ierīkotu jaunu sienu hidroizolāciju un atjaunotu pamatu drenāžu pilnā pamatu apjomā.