Valmieras novada pašvaldība piešķirs skolēniem naudas balvas par teicamām sekmēm mācībās

Jau šī mācību gada pirmā semestra noslēgumā Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 4.-12. klašu skolēniem būs iespēja saņemt naudas balvu par teicamām sekmēm, šādu lēmumu Valmieras novada pašvaldības domes deputāti pieņēma sēdē 28. oktobrī.

Lai saņemtu apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā” pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 4.-12. klašu skolēniem vidējā mācību sasnieguma vērtējumam semestra noslēgumā jābūt intervālā no 8,5 līdz 10 ballēm, mācību priekšmetos nevar būt nepietiekams semestra vai gada vērtējums, tāpat arī nav pieļaujamas neattaisnoti kavētas mācību stundas.

Naudas balvas apmērs izglītojamiem 4.-9. klašu grupā būs 30 eiro, savukārt 10.-12. klašu grupā – 60 eiro.

Apbalvojumu piešķirs divas reizes mācību gadā – izvērtējot sekmes pirmā semestra noslēgumā, un otrā semestra noslēgumā, izvērtējot sekmes mācību gadā.

Plānots, ka šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem naudas balvu piešķiršanai skolēniem tiks atvēlēti vairāk nekā 30 tūkstoši eiro.