Valmieras novada pašvaldība paraksta partnerības memorandu ar Ukrainas mazo pilsētu asociāciju

Valmieras novada pašvaldība paraksta partnerības memorandu ar Ukrainas mazo pilsētu asociāciju

Piektdien, 24. februārī, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka parakstīja partnerības memorandu starp Valmieras novada pašvaldību un Ukrainas sabiedrisko organizāciju “Ukrainas mazo pilsētu asociācija”.

Partnerības memorands apliecina abu pušu apņēmību sadarboties, lai apvienotu kopīgos centienus, kuru mērķis ir palielināt Ukrainas kopienu vietējo pašvaldību kapacitāti Eiropas integrācijas ceļā, pilnveidojot vietējo pašvaldību amatpersonu kvalifikāciju atbilstoši Eiropas standartiem, veicot pieredzes apmaiņu, konsultatīvu, informatīvu, ekspertu-analītisko un cita veida atbalstu, kopīgu pasākumu, projektu un programmu organizēšanu un īstenošanu. Memoranda darbības termiņš ir pieci gadi.

Jānis Baiks: “Valmieras novada pašvaldības sadarbība ar Ukrainas Mazo pilsētu asociāciju aizsākās jau pagājušā aprīlī, neilgi pēc Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā, kopīgi īstenojot starptautisku projektu “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“, lai stiprinātu partnerattiecības starp Ukrainas vietējām pašvaldībām Latvijā un citur pasaulē. Visu šo gadu asociācija ir apliecinājusi sevi kā uzticamu sadarbības partneri, realizējot dažādus palīdzības projektus Ukrainas pašvaldībām un ukraiņu bēgļiem Valmieras novadā. Memorands nostiprina abu pušu partnerību oficiālā statusā, dodot iespējas īstenot plašāka mēroga projektus un piesaistīt tiem valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Vēlos uzsvērt, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu un tās tautiešus tik ilgi, cik būs nepieciešams, un cik vien ir mūsu spēkos!”

Oksana Kiriļuka: “Partnerības līguma parakstīšana ir turpinājums iesāktajai Valmieras novada pašvaldības un Ukrainas mazo pilsētu asociācijas sadarbībai, kuras mērķis ir atbalstīt un attīstīt Ukrainas pašpārvaldes struktūras kara un pēckara periodā. Ukrainas Mazo pilsētu asociācija iecerējusi atvērt oficiālu pārstāvniecību Latvijā. Līgumā paredzētās aktivitātes ir vērstas uz efektīvāku sadarbības attīstīšanu ar asociācijas oficiālo pārstāvniecību, kuras birojs strādās ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu. Izsaku lielu pateicību Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam un domes deputātiem par šo iespēju un vispusīgo palīdzību. Ļoti simboliski, ka līgums tika parakstīts Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā gadadienā. Un tas nozīmē, ka esam kopā ar savām draudzīgajām valstīm, esam vienoti un kopā ejam uz UZVARU!”