Valmieras novada pašvaldība palielinājusi finansiālo atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanai

Pašvaldība palielinājusi finansiālo atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanai

Viens no atbalsta veidiem, ko Valmieras novada pašvaldība sniedz ģimenēm, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, ir ikmēneša finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – sertificētām auklēm, kas reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šodien, 9. februārī, Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē apstiprināts finansējuma apmērs 2023. gadā – 244,15 eiro mēnesī vienam bērnam. Pašvaldības šī gada budžetā šim atbalsta veidam ir atvēlēti 25 tūkstoši eiro.

Pašvaldības finansējums ir paredzēts uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma, ja viņš ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet šo vietu pašvaldība viņam nevar nodrošināt. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna un vismaz viena no bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Valmieras novadā. Kā arī bērna likumiskajam pārstāvim ir jābūt noslēgtam līgumam ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, un izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis.

Atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā Valmieras novadā, taču tas nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu pārtrauc, kad bērns ir uzņemts pašvaldības bērnudārzā, kura rindā reģistrēts. Līdzfinansējuma izmaksu nepārtrauc, ja, pamatojoties uz ārsta atzinumu, bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi adaptācijas grūtību vai veselības stāvokļa dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, auklei jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kam pievienota līguma, kas noslēgts ar bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

Valmieras novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, kur īsteno pirmsskolas izglītības programmu, apmeklē 2225 bērni. Rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā gaida 187 bērni. Lai risinātu šo problēmu, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” norisinās apjomīgi pārbūves darbi, kā rezultātā būs radītas vairāk nekā 100 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī pašvaldība apsver jauna bērnudārza būvniecības ieceri.

Kā iepriekš vēstīts, Valmieras novada pašvaldība arī sniedz finansiālu atbalstu iedzīvotājiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādēs Valmieras novadā, tajā skaitā izglītības iestādes, kur īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Plašāk uzzināsiet šeit.