Valmieras novada pašvaldība medicīnas studentiem piešķirs stipendijas

Valmieras novada pašvaldība medicīnas studentiem piešķirs stipendijas

Valmieras novada pašvaldība piešķirs stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīnas izglītības programmu un rezidentūru veic SIA “Vidzemes slimnīca” vai SIA “Mazsalacas slimnīca”.

Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību Valmieras novadā un Vidzemes reģionā kopumā. SIA “Vidzemes slimnīca” un SIA “Mazsalacas slimnīca” sekmīgas darbības nodrošināšanu arvien būtiskāk ietekmē nepieciešamo speciālistu trūkums, kas tuvākajā nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valmieras novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.

Plānots, ka stipendijas piešķiršana jaunajiem medicīnas speciālistiem sekmēs kvalificēta personāla piesaisti darbam SIA “Vidzemes slimnīca” un SIA “Mazsalacas slimnīca”, kas ir būtisks nosacījums slimnīcu sekmīgas darbības nodrošināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai un speciālistu paaudžu līdzsvarotai nomaiņai.

Katru mēnesi ārstiem-rezidentiem stipendijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (500 eiro), savukārt medicīnas māsām-speciālistēm stipendija katru mēnesi būs 50 % apmērā no vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (250 eiro). Stipendiju saņēmēju skaitu noteiks katra kalendārā gada sākumā, apstiprinot Valmieras novada pašvaldības budžetu.

Jau līdz šim sadarbība ar Valmieras novada pašvaldību vērtējama kā veiksmīga, saprotoša un atbalstoša. Novada vadība izprot medicīnas nozares problēmas un iesaistās to risināšanā. Pērngad, lai piesaistītu jaunos speciālistus, bijām lūguši pašvaldību finansiāli – ar stipendijām – atbalstīt rezidentus un pārējos studentus, kuri apgūst  medicīniskās izglītības programmas. Pašvaldības piešķirtais finansējums patiešām palīdzēja motivēt topošos ārstus un pārējos medicīnisko izglītību apguvējus slēgt sadarbības līgumus ar Vidzemes slimnīcu. Viņi pie mums iziet klīniskās prakses un pēc tam turpina darbu savā profesijā, palīdzot mums nodrošināt reģiona iedzīvotājiem tik nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.

Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija, paredz Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”. Saistošie noteikumi ietver stipendijas piešķiršanas atlases kārtību, kā arī nosacījumus stipendijas saņēmējiem.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties šeit.