Valmieras novada pašvaldība lemj par ilgtermiņa aizņēmumu

Valmieras novads

Valmieras novada pašvaldības dome lēmusi par ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1,99 miljoniem eiro no Valsts kases ar piedāvāto kredīta procentu likmi un aizņēmuma atmaksas laiku (3 gadi). Aizņēmums paredzēts pašvaldības budžeta un finanšu vadībai saskaņā ar normatīviem aktiem , lai nodrošinātu finanšu resursu pietiekamību noteikto Pašvaldības funkciju realizācijai 2024. gadā. Aizņēmuma pamatsummas un kredīta procentu nomaksa paredzēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.