Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMO RAKSTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Atjaunots 14.04.2022.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “HTH Industrial Tehnologies”, reģistrācijas Nr.40203388986, ar nosolīto nekustamā īpašuma nomas maksu 372,68 euro mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.