Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – nedzīvojamu telpu Kalna ielā 8-26, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma - nedzīvojamu telpu Kalna ielā 8-26, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamu telpu Kalna ielā 8-26, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, PIRMO RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PM-TM”, reģistrācijas Nr.40103443590, ar nosolīto telpu nomas maksu 1,25 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.