Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Jeru pagastā

Pašvaldība iznomā zemes vienību Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību lauksaimniecības vajadzībām Jeru pagastā. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu gadā 199,20 EUR. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 5.aprīlim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē, Raiņa ielā 3, Rūjienā.

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9658 002 0130Jeru pagasts, Valmieras novads1,321,32

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Kocēnu apvienības Saimnieciskās nodaļas īpašuma apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa
Tālrunis: 29218297
E-pasts: