Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības augļu dārza vajadzībām Rūjienā

Iznomā zemes vienības Rūjienā

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz pieciem gadiem ar nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā. Papildu nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus un pievienotās vērtības nodokli.

Interesenti var pieteikties Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Gadījumā, ja vairāki pretendenti pieteiksies uz vienu zemes vienību, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumus var iesniegt elektroniski un papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā.

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9615 002 0207Ābeļu iela 1807 m2807 m2
9615 002 1109Bumbieru iela 22600 m600 m2
9615 006 2806Juratas iela 2600 m2600 m2
9615 006 2803Juratas iela 6600 m2600 m2
9615 006 3802Juratas iela 14600 m2600 m2
9615 006 3803Juratas iela 16600 m2600 m2
9615 006 3805Juratas iela 20600 m2600 m2
9615 006 3806Juratas iela 22600 m2600 m2
9615 006 3808Juratas iela 26600 m2600 m2
9615 006 4207Juratas iela 35600 m2600 m2
9615 006 4303Juratas iela 36600 m2600 m2
9615 002 1206Ķiršu iela 4600 m2600 m2
9615 006 3217Mākoņu iela 15600 m2600 m2
9615 006 3218Mākoņu iela 17600 m2600 m2
9615 006 2906Rasas iela 14600 m2600 m2
9615 006 4104Rasas iela 39600 m2600 m2
9615 006 4105Rasas iela 41600 m2600 m2
9615 006 4106Rasas iela 43600 m2600 m2
9615 006 4107Rasas iela 45600 m2600 m2
9615 006 4004Smiltenes iela 39600 m2600 m2
9615 006 4101Smiltenes iela 40600 m2600 m2
9615 006 4005Smiltenes iela 41600 m2600 m2
9615 006 4102Smiltenes iela 42600 m2600 m2
9615 006 4006Smiltenes iela 43600 m2600 m2
9615 006 4103Smiltenes iela 44600 m2600 m2
9615 006 4007Smiltenes iela 45600 m2600 m2

Kontaktpersona:
Sabīne Gaile, Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Tālr. 64216046
E-pasts: sabine.gaile@valmierasnovads.lv