Valmieras novada pašvaldībā iecienītas izbraukuma domes sēdes

Kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā, Valmieras novadā apvienojot 8 pašvaldības – 5 pilsētas un 26 pagastus, Valmieras novada pašvaldības domes komiteju un domes sēdes 1 reizi  mēnesī tiek organizētas kādā citā novada administratīvajā teritorijā. Tas ir ļoti labs veids, kā deputāti  pēc domes sēdes iepazīstas ar novada teritorijām, paveiktajiem darbiem vai vēl risināmiem jautājumiem, objektus, teritorijas, ēkas apskatot klātienē. Bieži vien izbraukuma domes sēdes tiek plānotas kopā ar tikšanos ar pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotāju tikšanām tās pašas dienas vakarā.

Tā 27. oktobrī uz kārtējo izbraukuma sēdi Valmieras novada pašvaldības domes deputāti pulcējās Burtnieku pagastā, lai ne tikai noturētu savu ikmēneša sēdi, bet arī iepazītu apkārtni un aprunātos ar iedzīvotājiem atklātā sanāksmē. 

Šī domes sēde bija pēdējā četriem Valmieras novada pašvaldības domes deputātiem – Jānim Skrastiņam, Jānim Grasbergam, Harijam Rokpelnim un Jurim Jakovinam, kuri ir ievēlēti 14. Saeimā un ar 1. novembri uzsāks darba gaitas Rīgā. 

Pulcējoties Burtniekos, Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs atzina: “Ir liels prieks, ka Burtnieku apvienības pārvalde ir atgriezusies Burtniekos, jo tas ir apvienības centrs un iespēja būt tuvāk saviem iedzīvotājiem”.

Pēc domes sēdes deputāti Burtnieku apvienības pārvaldes vadītājas Kristīnes Auziņas pavadībā devās apskatīties Burtnieku muižas parku, tālāk jau dodoties uz Matīšiem, apsekoja pašvaldības īpašumā esošu ēku Valmieras ielā 5, jo pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par ēkas nākotni. Domes deputāti apskatīja arī Matīšu Sv. Mateja evanģēliski luterisko baznīcu, kā arī vēsturisko Bauņu parku Matīšu pagastā, ko tikko pašvaldība pārņēma savā īpašumā. Parkam ir nozīmīga kultūrvēsturiskā un bioloģiskā vērtība. Deputāti diskutēja, ka nākotnē parks varētu kļūt par teritoriju, kur vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem doties pastaigās, piknikā un iepazīt novada vēsturi un dabas daudzveidību.

Dienas otrajā pusē deputāti tikās ar Burtnieku Ausekļa pamatskolas personālu, lai runātu par izglītības iestādes nākotnes perspektīvu, kopīgi vienojoties, ka skola jāpārceļ uz Burtnieku centru. Vēl šī iecere tiks apspriesta ar bērnu vecākiem. Dienas noslēgumā Jānis Baiks kopā ar deputātiem tikās ar Burtnieku apvienības iedzīvotājiem, pulcējot gandrīz 50 interesentus, kuri konstruktīvā sarunā diskutēja par teritorijas attīstību un saimnieciskiem jautājumiem.

Nākamā Valmieras novada pašvaldības domes deputātu izbraukuma sēde plānota Naukšēnos, Naukšēnu muižā. Kā ierasts, plānota teritorijas apskate un tikšanās ar iedzīvotājiem.