Valmieras novada pašvaldība godinājusi “Balva izglītībā 2022” laureātus

Piektdien, 7. oktobrī, koncertzālē “Valmiera” Valmieras novada pašvaldība godināja pedagogus pasākumā “Balva izglītībā 2022”.

“Cienījamie skolotāji! Izglītība ir Latvijas nākotnes stūrakmens. Izglītoti un gudri cilvēki nosaka mūsu valsts labklājību, izaugsmi un stabilitāti. To pašu mēs varam teikt par pašvaldību, tādēļ izglītība allaž ir bijusi viena no mūsu prioritātēm. Un mēs turpināsim iesākto – lai mūsu skolas ir mūsdienīgas un efektīvas, lai mūsu skolotāji jūtas novērtēti un motivēti. Jūs esat mūsu vērtība! Sirsnīgs paldies par ieguldījumu mūsu bērnu, mūsu pašvaldības un mūsu valsts nākotnē!”

sveicot skolotājus, vēlēja Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Pasākumā 18 skolotājiem pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksti. Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājas Anda Deksne un Dagnija Feldhūne, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ināra Veita, Sanda Deisone un Dzintara Kalniņa, Valmieras Viestura vidussskolas skolotāja Inta Grabe, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotājas Dzintra Sijāte un Inga Miruškina, Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja Ineta Zviedre. Pateicības rakstu par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Sintija Kezika, Valmieras Viestura vidussskolas skolotājas Maira Tiltiņa, Agija Kārkliņa un Vineta Zariņa, Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotāja Agnese Gaile-Skujiņa, Valmieras sākumskolas skolotājas Stella Berga un Lāsma Kaša, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” skolotāja Laimdota Virskūna un Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja Aija Šneidere.

Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2022” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā saņēma 67 laureāti.

Apbalvojumu saņēma vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogi: Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājas Sintija Kezika un Rita Skara-Mincāne, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājas Dzintara Kalniņa un Māra Ozola, Valmieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons un skolotājas Everita Groševa un Ginta Līrmane, Valmieras 2. vidusskolas skolotājas Karīna Priedīte un Zigita Baldone, Valmieras 5. vidusskolas skolotājas Jeļena Maksimceva un Natālija Pincere, Rūjienas vidusskolas skolotāja Ilga Penka, Mazsalacas vidusskolas skolotāja Vineta Tiltiņa, Naukšēnu vidusskolas direktora vietniece Inga Gaile un skolotāja Eva Reiziņa.

Valmieras novada pašvaldības dibināto pamatizglītības iestāžu skolotāji, kuri saņēma “Balvu izglītībā 2022”: Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora vietniece un skolotāja Aija Dubova, Trikātas pamatskolas skolotāja Sandra Sprance, Burtnieku Ausekļa pamatskolas skolotāja Iveta Logina, Rencēnu pamatskolas skolotājas Aīda Stramkale un Ināra Krieva, Matīšu pamatskolas skolotāja direktora vietniece un skolotāja Ligita Lurina, Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktora vietniece, skolotāja Endija Pazāne un logopēde Eva Aplociņa, Kocēnu pamatskolas skolotājas Tatjana Alena un Lilita Laiviņa, Rubenes pamatskolas direktora vietniece, skolotāja Laura Lilientāle un skolotāja Ņina Ādamsone, Strenču pamatskolas direktora vietnieces un skolotājas Baiba Paleja un Laila Pāvuliņa, Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolotājas Annija Šembele un Ilona Ozoliņa, Valmieras sākumskolas skolotājas Marta Kakse un Iveta Lapiņa, Brenguļu sākumskolas skolotāja Maruta Kazinovska. Laureātu vidū ir arī trīs pedagogi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra – logopēde un skolotāja Eva Aplociņa, skolotāja Gunda Prauliņa un direktora vietniece, skolotāja Guna Radziņa, un Ziemeļvidzemes pamatskolas direktora vietnieks Andris Tauriņš.

Pasākumā godināja arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu skolotājus un trenerus: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas skolotāju Ingu Bergu-Bīriņu, Valmieras Sporta skolas treneres Aivu Miķelsoni un Intu Andrejānovu, Bertānu Valmieras basketbola skolas treneri Eviju Brokāni, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” skolotāju Ilonu Miglu, Valmieras Mūzikas skolas skolotāju Elitu Ezermali, Kocēnu Sporta skolas treneri Juri Zilbertu, Rūjienas Mākslas skolas skolotāju Ingu Lauberti, Rūjienas Mūzikas skolas skolotāju Antru Sloku, Rūjienas Sporta skolas treneri Inesi Gravu, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieci un skolotāju Olitu Neimandi, Strenču Mūzikas skolas skolotāju Inesi Niklaviču.

Pirmsskolas izglītībā apbalvojumu saņēma šādi pedagogi: Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” skolotāja Kristīne Antone, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” skolotāja Dace Klintsone, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotājas Dzintra Lamaka un Līga Ankrava, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” skolotājs Jānis Konopackis, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” skolotāja Līga Plūme, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” speciālā pedagoģe Ilze Krievāne, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” skolotāja Ieva Bīriņa, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” skolotāja Ilona Anšmite, Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” skolotāja Dace Segliņa, Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” skolotāja Solveiga Zaķe, Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” skolotāja Sandra Neļķe-Siliņa, Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja, metodiķe Vēsma Felkere, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja Sandra Grīnliņa, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes “Dārziņš” vadītāja Saiva Liepa, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” skolotājas Aiga Grīnvalde un Sanita Vīksne, Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” skolotāja Līga Jirgensone.

Pateicībā par ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā Valmieras novada pašvaldība apbalvojuma saņēmējiem piešķīra naudas balvu 150 eiro apmērā, apliecinājuma rakstu un dāvināja īpašu piemiņas pildspalvu.