Valmieras novada pašvaldība godina “Balva izglītībā 2023” laureātus

Balva izglītībā 2023

6. oktobrī koncertzālē “Valmiera” svinīgā pasākumā godināti Valmieras novada pašvaldības “Balva izglītībā 2023” laureāti. 

“Skolotāji, es apbrīnoju jūsu milzīgo pacietību un neatlaidību, dienu no dienas skaidrojot mūsu bērniem pasaules lielās patiesības un palīdzot izprast pašiem sevi. Apbrīnoju jūsu radošo izdomu un erudīciju, atbildot uz skolēnu āķīgajiem jautājumiem un rodot jaunas pieejas mācību satura pasniegšanā. Es redzu, ka savu darbu veicat atbildīgi un no sirds, jūs sniedzat ne vien zināšanas, bet arī cilvēcisku atbalstu, draudzīgi iedrošināt un uzmundrināt, kad tas nepieciešams. Lai skolēnu sasniegumi ir iedvesma arī jums!” vēl Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, sveicot skolotājus.

Pasākumā 16 pedagogiem pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksti. Atzinības raksti par būtisku ieguldījumu pedagoģiskajā darbā pasniegti Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagoģei Ritai Skarai – Mincānei, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagoģei Mārai Ozolai, Valmieras Viestura vidusskolas pedagogiem Inai Grāvītei, Robertam Segliņam un Andrigai Lozdai, Valmieras 5. vidusskolas pedagoģei Ingai Eicēnai un direktora vietniecei izglītības jomā Antrai Savelei, Valmieras sākumskolas pedagoģei Martai Kaksei un Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagoģei Ingūnai Gruntmanei. Pateicības raksts piešķirts Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagoģei Ilzei Melnei, Matīšu pamatskolas pedagoģēm Dacei Alsiņai un Ārijai Krauzei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagoģēm Agnesei Vadonei-Līcei un Lindai Eglītei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” pedagoģei Ingai Stilvei, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja vietniecei izglītības jomā Laurai Semučai. 

Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2023” par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā saņēma 62 laureāti.

Pirmsskolas izglītībā apbalvojumu piešķīra: Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” pedagoģei Ingrīdai Rudzītei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pedagoģei Gintai Balodei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagoģei Līgai Buņķei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pedagoģei Ivitai Rozītei-Vazdiķei,  Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” pedagoģei Leldei Lellei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pedagoģei Pārslai Pētersonei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” pedagoģei Emijai Muncei, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pedagoģei Montai Strazdiņai. Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagoģei Dairai Melbārdei, Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” pedagoģei Mārai Krastiņai, Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” pedagoģei Elīnai Lukšanei, Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” pedagoģei Inesei Zemešai, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes  “Dārziņš” pedagoģei Gunitai Šitcai,  Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” pedagoģei Ilzei Šerikovai, Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” pedagoģei Aijai Skrastiņai. 

 Apbalvojumu “Balva izglītībā 2023” saņēma šādi Valmieras novada pamatizglītības iestāžu pedagogi un vadītāji: J. Endzelīna Kauguru pamatskolas direktorei Ivetai Rambolai, Trikātas pamatskolas pedagogam Guntaram Purgalim, Burtnieku Ausekļa pamatskolas pedagoģei Rutai Ārgalei, Rencēnu pamatskolas pedagoģei, direktores vietniecei izglītības jomā Zanei Laperei, Jura Neikena Dikļu pamatskolas pedagoģēm Velgai Siliņai un Guntai Pelsei, Kocēnu pamatskolas pamatizglītības un interešu izglītības pedagoģei Elgai Olmanei un pedagoģei Inai Mīlenbergai, Rubenes pamatskolas pedagoģei, direktora vietniecei Inārai Krūmiņai un pedagoģei Rūtai Mazkalnei. Strenču pamatskolas interešu izglītības pedagoģei Gitai Brālēnai un pedagoģei Sarmītei Krūzei, Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagoģēm Gunitai Vavžikai un Evijai Piešiņai, Valmieras sākumskolas pedagoģei Baibai Balodei. Laureātu vidū arī četri pedagogi no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra Iveta Caune, Dace Rutka, Antra Rozenberga un Dace Sprince. 

Apbalvojums pasniegts vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogiem: Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagoģei, izglītības psiholoģei Baibai Bērziņai, Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagoģei un karjeras konsultantei Ingrīdai Strazdiņai, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagoģēm Olitai Nīmantei un Andai Zīvertei, Valmieras Viestura vidusskolas pedagoģēm Ivetai Glužģei, Mārai Gobai un pedagoģei, izglītības iestādes bibliotekārei Laimai Drandei, Valmieras 2. vidusskolas pedagoģei Lindai Ādamsonei un direktora vietniecei izglītības jomā (pirmsskolas izglītības grupās) Katrīnai Briežkalnei. Valmieras 5. vidusskolas pedagoģēm Intai Kurvītei un Dacei Jākobsonei, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagoģēm Ditai Melgalvei un Indrai Cālītei, Rūjienas vidusskolas pedagoģei, direktores vietniecei izglītības jomā Agnesei Inesei Pakalnei un interešu izglītības pedagoģei Ilzei Lippei, Mazsalacas vidusskolas pedagoģei Diānai Hofmanei un pedagoģei, izglītības iestādes bibliotekārei Dainai Valdmanei, Naukšēnu vidusskolas pedagoga palīgam un sociālajam pedagogam Ingai Pētersonei un pedagoģei Dainai Tenterei. 

Pasākumā godināja arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogus, trenerus un vadītājus: Valmieras Sporta skolas direktori Līgu Dzeni un treneri Aigaru Belasovu, Bertānu Valmieras basketbola skolas treneri Normundu Lišiku, Valmieras Mūzikas skolas pedagoģi Irēnu Zelču, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora pienākumu izpildītāju, direktora vietnieci izglītības jomā Agiju Veinbergu, Rūjienas Mākslas skolas pedagoģi Solvitu Ozoliņu, Rūjienas Mūzikas skolas pedagoģi Adelīnu Ritenbergu, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģi Iritu Poli un Strenču Mūzikas skolas pedagogu Jāni Jansonu. 

Pateicībā par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sasniegumiem izglītībā Valmieras novada pašvaldība apbalvojuma saņēmējiem pasniedza apliecinājuma rakstu, pildspalvu komplektu ar īpašu gravējumu un naudas balvu 150 EUR apmērā. Laureātu godināšanas pasākumu atraktīvi vadīja Uģis Melders, ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja dziedātājs Daumants Kalniņš. 

FOTO