Valmieras novada pašvaldībā aizvadīta Ēnu diena

Jaunieši pašvaldības Centrālajā pārvaldē kopā ar domes priekšsēdētāju Jāni Baiku

5. aprīlī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena, kurā piedalījās arī Valmieras novada pašvaldība, dodot iespēju jauniešiem iepazīt pašvaldības darba ikdienu.

Jauniešiem no Valmieras novada un arī Ķekavas bija iespēja sekot līdzi pašvaldības speciālistu ikdienai, pārliecinoties, vai šī ir joma, ar ko vēlas saistīt savu nākotni. Ēnas uzņēma Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa, Informācijas tehnoloģiju centrs, Valmieras novada pašvaldības policija, Tūrisma pārvalde, Būvvalde, bibliotēkas Valmierā unVecatē, Grāmatvedības nodaļa, Valmieras muzejs, Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”. Tāpat jauniešiem bija iespēja iepazīt Attīstības pārvaldes starptautisko sakaru organizatores un projektu vadītājas un Strenču Kultūras centra mākslinieka darba ikdienu.

Pašvaldības darbinieki jauniešiem ne tikai pastāstīja par savu profesiju, izglītību un amata pienākumiem, bet bija arī sagatavojuši praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar konkrētās jomas darba specifiku, – izskatīt dokumentus, piemēram, būvprojektus, rēķinus, tos kārtot un arhivēt, veidot pašvaldības komunikācijas kanālu saturu. Jauniešiem bija arī iespēja būt klātesošiem pašvaldības sadarbības partneru – Japānas–Uzbekistānas Zīda ceļa fonda (JUZCF) – vizītē, veidot svētku noformējumu Strenču pilsētvidē un Plāņu Tautas namā.

Savukārt Valmieras novada pašvaldības policijas “ēnām” bija iespēja doties nelielā ekskursijā pašvaldības policijas galvenajā ēkā, bet pēc tās jaunieši iepazina policistu darba ikdienu kopā ar patruļdienesta inspektoriem. Daļa jauniešu devas līdzi Valmieras novada teritoriālo ūdenstilpju uzraudzības grupas inspektoram, lai apsekotu novada ūdenstilpes, bet pārējie skolēni pievienojās policijas inspektoru dežūrām pilsētā. Dodoties kopā uz dežūrām, skolēniem bija iespēja ielūkoties policijas inspektora ikdienas darbā, risināmajās problēmās un būt lieciniekiem, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība pilsētā, nogādājot uz atskurbtuvi stipri iereibušu cilvēku.

Ēnu diena ir organizācijas “Junior Achievement” karjeras izglītības pasākums 1.–12. klašu skolēniem. Tā mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām nozarēm un profesijām, lai palīdzētu jauniešiem pieņemt lēmumu par izglītības un profesijas izvēli nākotnē.