Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties skolotāju izglītības programmai “Misija: Pirmsskola” līdz 31. maijam

Programma “Misija: Pirmsskola” līdz 31. maijam

Valmieras novada pašvaldība līdz 31. maijam aicina pieteikties skolotāju izglītības programmai “Misija: Pirmsskola”, ko jau šovasar uzsāks īstenot nodibinājums “Iespējamā misija”, bet rudenī jaunie skolotāji sāks strādāt Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienībā – pirmsskolas izglītības grupās “Varavīksne”. Dalība izglītības programmā ir iespēja iegūt augstas kvalitātes izglītību, attīstīt savas līderības prasmes, veidot karjeru izglītības jomā un iegūt darbu ar jēgu, kļūstot par pirmo skolotāju bērniem un iedvesmojot viņus mācīties un iepazīt pasauli.

Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienībā – pirmsskolas izglītības grupās “Varavīksne” – noslēgumam tuvojas pārbūves darbi, kā rezultātā būs radītas papildu vietas vairāk nekā 100 bērnu izglītošanai, tādēļ jaunu pirmsskolas pedagogu piesaiste izglītības iestādei šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Kā stāsta Andrejs Gluhovs, Valmieras 2. vidusskolas direktors, jaunajiem skolotājiem būs iespēja strādāt modernā un estētiskā vidē, kur, pedagogiem īstenojot progresīvas mācību formas un metodes, audzēkņu attīstību un izaugsmi sekmēs daudzveidīgs nodarbību un interešu pulciņu piedāvājums, piemēram, īpaši pirmsskolas vecuma bērniem paredzētajos dabaszinātņu, valodu un Montesori kabinetos.

Dalība izglītības programmā, kas noritēs divus gadus un kuras vērtība ir 15 000 eiro, jaunajiem skolotājiem ir bez maksas, turklāt mācību laikā dalībnieki saņems stipendiju 300 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta papildus darba algai pirmsskolā, ņemot vērā to, ka mācības notiek vienlaikus ar darbu pirmsskolā. Visas mācību programmas laikā tiek nodrošināts profesionāls atbalsts – izaugsmes kurators un mentors, kuri sniegs ikdienas atbalstu gan mācību laikā izglītības programmā, gan darba vidē pirmsskolā.

Lai pieteiktos programmai “Misija: Pirmsskola”, līdz 31. maijam jāaizpilda pieteikuma anketa vietnē www.iespejamamisija.lv.

Par dalībnieku programmā “Misija: Pirmsskola” var kļūt ikviens, kam jau ir iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai šobrīd ir pēdējā kursa students) ar augstiem mācību sasniegumiem, kam piemīt līdera potenciāls, mērķtiecība, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes un motivācija līdzdalībai programmā.

Kandidātu atbilstība dalībai programmā tiks novērtēta “Iespējamās misijas” atlases procesā, kurā tiek izvērtētas kandidāta kompetences trīs aspektos – orientācija uz cilvēku, orientācija uz izaugsmi un orientācija uz risinājumu. Īpaši būtiskas ir kandidāta refleksijas prasmes jebšu spēja analizēt savu rīcību, saskatīt, kas izdevies un kur turpmāk nepieciešami uzlabojumi, kā arī pārliecība, ka katrs bērns var sasniegt savu potenciālu. Šī pārliecība, motivācija un sākotnējās kompetences ir ļoti būtiskas, ļaus dalībniekam efektīvi attīstīt sevi profesionāli piesātinātajā projekta norises laikā un pierādīt sevi kā lielisku skolotāju un līderi pirmsskolā.

Līderības attīstības programma “Misija: Pirmsskola” ir “Iespējamās misijas” 15 gadu darbības gados attīstīta darba vidē balstīta izglītības programma, kuras mērķis ir attīstīt dalībnieku līderības prasmes, lai viņi kļūtu par profesionāliem pirmsskolas skolotājiem – pārmaiņu vēstnešiem un radītu pozitīvu ietekmi bērnu dzīvē, kā arī apgūtu līderības prasmes ilgtspējīgas ietekmes radīšanai izglītībā. Līderības attīstības programma “Misija: Pirmsskola” ir veidota un tiek nepārtraukti pilnveidota, ņemot vērā starptautiskās organizācijas Teach for All pieredzi, kuras biedrs ir “Iespējamā misija”, un starptautiskus pētījumus.

Plašāka informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem atrodama “Iespējamās misijas” tīmekļa vietnē www.iespejamamisija.lv.