Valmieras novada pārstāvji viesojas Vācijā, Hallē

Valmieras novada pašvaldības Tūrsima pārvaldes vadītājs Toms Treimanis un Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne devušies pieredzes apmaiņā uz Vācijas pilsētu Halli. Tādējādi tiek turpināta gadiem ilgā sadarbība ar Halles pilsētu. Vizītes laikā tiek pārrunāta tūrisma un muzeja darbību sadarbība.

Pilsētas svētku stendā darbojas Valmieras novada stends un kopā ar vācu draugiem iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties Valmieras novada mājražojumus, kā arī interesentiem tiek sniegta informācija par gaidāmajiem vasaras pasākumiem novadā, tādējādi piesaistot potenciālos tūristus Valmieras novadam. Kopā ar pašvaldības pārstāvjiem uz Halli devās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”, kas uzstājās Halles pilsētas svētkos, un ar deju priecēs vācu draugus arī gaidāmajos Bilefeldes pilsētas svētkos.