Valmieras novadā palielina maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

Vizuālis

Valmieras novadā no 2023. gada 1. janvāra palielinās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Lēmums pieņemts, lai mazinātu apdraudējumu, ka mājsaimniecības nevar nodrošināt pamatvajadzības, situācijā, kad strauji pieaug patēriņa cenas gandrīz visās lielākajās preču un pakalpojumu grupās, bet iedzīvotāju finansiālā situācija neuzlabojas.

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss dod iespēju iegūt papildu resursus pamata vajadzību nodrošināšanai, piemēram, pārtikas paku saņemšanu vai atvieglojumus, veiktajām pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta, optisko briļļu iegādei, valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāles un uztura bagātinātājus) iegādei.

 Lai gan ir ieviesti dažādi valsts atbalsta mehānismi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, ietekmes uz mājsaimniecību budžetiem mazināšanai, kā arī ir veikta vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību vai tā daļu, kas nepārsniedz 534 EUR mēnesī, indeksācija, daļai Valmieras novada iedzīvotāju (īpaši vienatnē dzīvojošām pensijas vecuma personām vai personām ar invaliditāti) maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir būtiska papildu atbalsta saņemšanas iespēja.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2023. gada 1. janvāra Valmieras novada pašvaldībā būs 340 EUR (līdzšinējo 280 EUR vietā) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 238 EUR (līdzšinējo 196 EUR vietā) pārējām personām mājsaimniecībā. Ar grozījumiem tiek noteikts pabalsts krīzes situācijā, aizstājot divu veidu pabalstus – pabalstu katastrofas gadījumā un pabalstu krīzes situācijā, kas ir no mājsaimniecības gribas neatkarīgi apstākļi.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam, noteikumos ir precizēts krīzes/katastrofas definējums, pabalsta izmaksāšanai krīzes situācijā, kas var būt katastrofa, citi ārējie notikumi vai faktori, neatkarīgi no mājsaimniecības gribas.

Grozījumi 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā”, palielinot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un nosakot pabalstu krīzes situācijā, apstiprināti Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 24. novembrī un stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ar noteikumiem var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv