Valmieras novadā pakāpeniski pāries uz māju un ielu nosaukumu norāžu vienotu dizainu

norādes

Valmieras novada administratīvajā teritorijā no 2024. gada 1. janvāra sāksies pakāpeniska pāreja uz māju un ielu vienota dizaina norādēm.

Līdz ar astoņu pašvaldību apvienošanos 2021. gada 1. jūlijā Valmieras novada administratīvajā teritorijā vidē izvietotas vismaz 10 dažādu dizainu norādes. Vienota dizaina risinājumu izstrādes un ieviešanas mērķis ir veidot harmonisku ainavas saglabāšanu visā Valmieras novada teritorijā, kā arī pakalpojumu un operatīvajiem dienestiem atvieglot nepieciešamās adreses sasniegšanu.

Valmieras novada pašvaldība esošo māju numerācijas, ielu un māju norāžu nomaiņai ir atvēlējusi 10 gadus –  līdz 2033. gada 31. decembrim, lai iedzīvotāji un pašvaldība norādes varētu samainīt, ja iepriekšējās norādes ir nolietojušās. Jaunuzceltu ēku īpašniekiem norādes atbilstoši jaunajam dizainam būs jānodrošina jau no 2024. gada 1. janvāra.

Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā” nosaka, ka tāpat kā līdz šim pilsētās un ciemos norādes būs tumši zilā krāsā ar noteiktu krāsas kodu un burtveidolu, savukārt ārpus apdzīvotām vietām māju nosaukumu norādes – tumši zaļā krāsā ar noteiktu krāsas kodu un burtveidolu. Noteikumos norādīti konkrēti tumši zilas un tumši zaļas krāsas kodi, norāžu izmēri, burtveidols, rāmja līnijas stils un citi dizaina, stiprinājumu un izvietošanas nosacījumi.

Aicinām iedzīvotājus, pasūtot māju numerācijas un māju norādes, iepazīstināt uzņēmumu, kas tās izgatavo, ar Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām!  Tas ir svarīgi, jo par prasību neievērošanu saistošajos noteikumos paredzēta arī administratīvā atbildība. Noteikumu ievērošanas uzraudzību nodrošinās Valmieras novada pašvaldības policija.

Ielu nosaukumu un māju norāžu pakāpenisku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu no valsts un pašvaldības ceļiem nodrošinās Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvaldes, Valmierā – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde par pašvaldības budžeta līdzekļiem, savukārt māju numerācijas norādes, māju nosaukumu norādes uz ēkām, pie sētas, privātu vai servitūta ceļu krustojumos – ēku īpašnieki.

Izņēmumi ir – norāžu maiņas nepieciešamība pēc pašvaldības iniciatīvas. Piemēram, 2024. gada sākumā Valmieras novada pašvaldība pieņems lēmumus par ielu nosaukumu maiņu. Ņemot vērā, ka tā ir pašvaldības iniciatīva, māju numuru zīmju maiņu privātīpašniekiem finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldības pienākums finansēt māju numuru zīmju maiņu ir arī gadījumos, kad pēc pašvaldības iniciatīvas notiek ēku numerācijas maiņa.