Valmieras novadā mājsaimniecībām valsts atbalstā apkurei izmaksāti 586 tūkstoši eiro

Valmieras novadā mājsaimniecībām valsts atbalstā apkurei izmaksāti 586 tūkstoši eiro

Energoresursu cenu straujā pieauguma dēļ no aizvadītā gada 1. oktobra līdz šī gada 31. maijam visā valstī mājsaimniecības varēja pieteikties valsts atbalstam apkures izmaksu daļējai kompensēšanai. Šajā periodā Valmieras novada pašvaldībā kopumā tika saņemti 9 582 iedzīvotāju pieteikumi, no kuriem atbalsts piešķirts 9 170 gadījumos, atbalstā izmaksājot 586 759,57 eiro.

Centralizēti piegādātās apkures lietotājiem un dabasgāzes patērētajiem atbalsts tika automātiski piemērots rēķinos, savukārt atbalstam par apkurei iegādāto malku, koksnes granulām un briketēm, sašķidrināto naftas gāzi, marķēto dīzeļdegvielu un patērēto elektroenerģiju mājsaimniecības varēja pieteikties gan elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv, gan arī klātienē pašvaldībā – Valmieras novadā iedzīvotāju iesniegumi tika pieņemti 42 vietās – klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Valmieras novadā mājsaimniecības visvairāk pieteikušās fiksētajam 60 eiro atbalstam par apkurei izmantoto malku, neuzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu. Kopumā saņemti 8 663 pieteikumi, no tiem atbalsts piešķirts 8 309 gadījumos, izmaksājot kompensāciju 500 340 eiro apmērā. Par iegādāto malku, uzrādot maksājuma apliecinošu dokumentu, saņemti 60 pieteikumi – no tiem apstiprināti 45, izmaksājot 7 215,36 eiro lielu atbalstu.

Atbalsts 68 685,45 eiro apmērā par apkurei iegādātajām granulām vai briketēm izmaksāts, pamatojoties uz 512 apstiprinātajiem pieteikumiem (atbalsts atteikts 23 gadījumos no kopumā saņemtiem 535 pieteikumiem). Savukārt par apkurei izmantoto elektrību saņemti 304 pieteikumi, no tiem atbalsts apstiprināts 285 gadījumos un mājsaimniecības saņēmušas atbalstu 6 552,13 eiro apmērā.

No 15. februāra valsts atbalstam varēja pieteikties arī mājsaimniecības, kas apkuri nodrošina ar sašķidrināto naftas gāzi vai dīzeļdegvielu. Šiem atbalsta veidiem Valmieras novadā pieteicies pavisam neliels skaits mājsaimniecību – 17 pieteikumi saņemti par sašķidrināto naftas gāzi, no tiem atbalsts apstiprināts 16 gadījumos, izmaksājot kompensāciju 2 037,89 eiro apmērā, savukārt par apkurei patērēto dīzeļdegvielu saņemti trīs pieteikumi un kopumā sniegts 1 928,74 eiro liels atbalsts.