Valmieras novada kultūras organizācijas un radošo industriju uzņēmumi aicināti aizpildīt aptaujas anketu inovāciju potenciāla novērtēšanai

Valmieras novada kultūras organizācijas un radošo industriju uzņēmumi aicināti aizpildīt aptaujas anketu inovāciju potenciāla novērtēšanai

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valmieras Kultūras pārvaldi aicina kultūras organizācijas un radošo industriju uzņēmumus Valmieras novadā aizpildīt aptaujas anketu, ko izstrādājuši starptautiskie pētnieki kultūras un radošo industriju inovāciju potenciāla novērtēšanai Eiropas ne-urbānās teritorijās.

Valmieras novadā iepriekš veiktā kultūras un radošo nozaru uzņēmumu kartēšana apliecina šī sektora nozīmi novada attīstībā, tomēr trūkst datu, kas to pierādītu. Lai šādus datus apkopotu un būtu iespējams salīdzināt Valmieras novadu ar citām Eiropas perifērajām teritorijām, kultūras organizācijas un radošie uzņēmumi, kas reģistrēti Valmieras novadā, tiek lūgti līdz šī gada 7.martam aizpildīt aptaujas anketu.

Neraugoties uz kultūras un radošo nozaru pieaugošo atpazīstamību un nozīmi Eiropas valstu reģionālajā attīstībā pēdējā desmitgadē, tomēr ir jūtams pētniecības un politikas uzmanības trūkums attiecībā uz šo nozaru specifiskajām vajadzībām. Lai identificētu kultūras un radošo nozaru inovāciju potenciālu, vairākās Eiropas teritorijās tiek organizēta datu vākšana un analīze, kas palīdzēs ieviest atbalsta politiku šo nozaru stiprināšanai. Valmieras novads ir vienīgā teritorija Baltijas valstīs, kas piedalās šajā izpētē.

Anketā ir jautājumi par organizācijas/uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, klientiem un auditoriju, kā arī par organizācijā un ieviestajām inovācijām. Anketas aizpildīšanas laiks ir ~20 minūtes; iegūtā informācija tiks analizēta tikai apkopotā veidā un palīdzēs veidot pamatojumu kultūras un radošā sektora lomas stiprināšanai nacionālā un Eiropas mērogā, plānojot atbilstošus atbalsta politikas instrumentus.

Latvijas Kultūras akadēmija un Valmieras kultūras pārvalde aicina atbalstīt projektu un veltīt laiku aptaujas aizpildei, sniedzot savu pienesumu pilnīgāka kultūras un radošā sektora raksturojuma iegūšanai. Aizpildītās anketas, kurās būs norādīta iesniedzēja kontaktinformācija, piedalīsies izlozē par vairākām balvām – Valmieras novada koncertu un festivālu ielūgumiem un bezmaksas līdzdalības iespējām Latvijas Kultūras akadēmijas veidotajos tālākizglītības kursos.

Aptauja tiek rīkota ES programmas “Apvārsnis Eiropa” starptautiskā pētniecības projekta “IN SITU: vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” (līg.nr. 101061747) ietvaros. Projekts apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Projektā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā. Papildu informācija par projektu: insituculture.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Asare, LKA projekta koordinatore