Valmieras novada Izglītības pārvaldes darbinieki iepazīst izglītības sistēmu Zviedrijā

No 6. līdz 8. februārim Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu–Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta ietvaros viesojās Valmieras novada pašvaldības sadraudzības pilsētā Solnā (Zviedrija), lai iepazītos ar Zviedrijas izglītības sistēmu un pašvaldības pieredzi izglītības darba organizēšanā.

Vizītes sākumā Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji devās uz Solnas pašvaldību, kur tika iepazīstināti ar pilsētu un tās starptautisko pieeju arī izglītības darbā. Turpat norisinājās tikšanās ar Lēnu Lundstromu, Solnas Izglītības pārvaldes vadītāju, un Gunillu Stenportu Beiti, atbildīgo par pirmsskolas un skolu attīstības jautājumiem, lai pārrunātu jautājumus par Solnas izglītības tīklu, darba organizāciju un sadarbību ar skolām.

Tāpat darba vizītes laikā gūts priekšstats Zviedrijas kolēģu pieredzē mūžizglītības un profesionālās pilnveides jautājumos, apmeklējot Jobfactory. Šī ir vieta, kur Solnas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem tiek nodrošināts individuāls atbalsts un profesionālā pilnveide, gan konsultējot un dodot ieteikumus mācībām, gan arī organizējot darba mācības, kā arī piedāvājot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Vizītes turpinājumā tika apmeklētas vairākas izglītības iestādes klātienē, lai pieredzētu, kā līdz šim dzirdētais par Zviedrijas izglītības modeli strādā praksē. Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji viesojās pirmsskolas izglītības iestādē Råsunda garden un Råsunda pamatskolā, kur bija iespēja novērot arī matemātikas stundu un uzzināt vairāk par skolas darba organizēšanu. Par iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumiem diskutēts Ulriksdals un Tallbackaskolan pamatskolā.

Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji novēroja, ka Zviedrijā ir raksturīga sagatavošanas klases organizēšana pamatskolā, lai bērniem nodrošināto vienmērīgāku pāreju no viena izglītības posma nākamajā. Tāpat, ņemot vērā multikulturālo valsts sabiedrību, audzēkņiem pašvaldība organizē arī dzimtās valodas apguvi, kas nozīmē gan ieguvumus, gan arī dažādus izaicinājumus. Secināts, ka Zviedrijas izglītības sistēma ir atšķirīga, tomēr atklāts arī daudz kopīga, diskutēts par lietām, kas, iespējams, Latvijā ir augstākā līmenī, piemēram, ārpusstundu izglītība, mazāks viedierīču izmantošanas laiks, jo īpaši pirmsskolā, Zviedrijā par to pašlaik notiek diskusijas politiskajā līmenī, arī atbalsta personāla nodrošinājums pirmsskolā.

Jāpiemin, ka šī paša Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu–Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta ietvaros no 2023. gada 30. oktobra līdz 2. novembrim Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Turku pilsētu Somijā.