Valmieras novada Izglītības pārvalde pieredzes apmaiņā Somijā

Valmieras novada Izglītības pārvalde Somijā

No 30. oktobra līdz 2. novembrim Valmieras novada Izglītības pārvalde Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu-Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta ietvaros viesojās Turku pilsētā Somijā, lai iepazītos ar Somijas izglītības sistēmu un pašvaldības pieredzi izglītības darba organizēšanā.

Vizītes sākumā Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji viesojās uzņēmējdarbības izglītības mācību centrā “Biznesa ciemā” (Yrityskylä), kas apvieno pieredzē balstītas mācības par ekonomiku, darba dzīvi, uzņēmējdarbības prasmēm. Apmeklēja Turku Profesionālās izglītības institūtu, mācību centru Oppimo, kur profesionālās izglītības studenti var saņemt atbalsta pasākumus un iespējas neatkarīgam mācību procesam, kā arī mācību centru skolotājiem Space Lab, kas piedāvā iespējas pētīt, eksperimentēt un attīstīt mācību metodes eksaktajās zinātnēs. 

Darba vizītes turpinājumā gūts ieskats Somijas kolēģu pieredzē STEAM projekta ieviešanā, kas iekļauj sadarbību gan izglītības iestādēm, gan nevalstisko sektoru, gan uzņēmējiem. Tika uzklausīta prezentācija par pirmsskolas izglītības darba organizēšanu. Pēc prezentācijām sekoja praktiskā daļa, kad dzirdēto varēja pārbaudīt praksē, apmeklējot Tommilankatu pirmsskolas izglītības iestādi un Luostarivuori vidusskolu. Šī vidusskola ir arī labs iekļaujošās izglītības piemērs, tādēļ īpaši vērtīga bija tikšanās ar skolas direktoru, gan pārrunājot iekļaujošās izglītības jautājumus, gan uzzinot par skolā īstenoto trīs soļu mācību atbalsta sistēmu. 

Vizītes noslēgumā aizvadīta tikšanās ar kolēģiem, daloties pieredzē, iedvesmojoties citam no cita un pārrunājot izglītības attīstības virzienus vienā un otrā pilsētā, kas Valmieras novada pašvaldībai ir īpaši aktuāli, strādājot pie Valmieras novada izglītības stratēģijas un Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” turpinājuma pasākumiem. Turpinot savstarpējo sadarbību, tiks organizēti papildus trīs vebināri par konkrētu tēmu padziļinātu izpratnes veicināšanu.

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja administrētā Ziemeļvalstu-Baltijas valstu publiskās administrācijas mobilitātes projekta turpinājumā Valmieras novada Izglītības pārvalde 2024. gada februārī dosies pieredzes apmaiņā uz Valmieras novada pašvaldības sadraudzības pilsētu Zviedrijā, Solnu.