Valmieras novada izglītības iestādes iesaistās kampaņā “Rīcības dienas”

Trikātas pamatskolas skolēni, dodoties pārgājienā, vāc atkritumus.

No 6. līdz 12. novembrim norisinās kampaņa “Rīcības dienas” ar saukli “Planēta pirmajā vietā!”, kurā iesaistās arī Valmieras novada izglītības iestādes, aktualizējot globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinot rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā ne tikai konkrētajā nedēļā, bet arī ilgtermiņā.

Rūjienas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” norisināsies meistarklase, kur stāstīs par augu sēklu ievākšanu un cik būtiski ir izskaust invazīvās sugas.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Krācītes” veiks atkritumu auditu katrā grupā, konstatējot kuri atkritumi tiek izmesti visvairāk, un sastādīs ilgtermiņa plānu kā samazināt atkritumu daudzumu. Rosinās bērnu vecākus veikt atkritumu auditus savās mājsaimniecībās, lai izvērtētu atkritumu daudzumu un iespējamo rīcību nākotnē. Paredzēts uzstādīt aprites skapi, radot iespēju citiem nodot lietošanai derīgas lietas, bet citiem – tās paņemt un izmantot.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” notiks bērnu zināšanu, ģimeņu paradumu noskaidrošana un iespējamo rīcību popularizēšana par “Bezatkritumu dzīvesveids”.

Zaļā skola atklās preču apmaiņas plauktu “Vienam lieks, otram prieks”. Organizēs bērnu un ģimeņu radīto preču labdarības tirdziņu, kurā ar savu piedāvājumu iesaistīsies arī sociālais uzņēmums – beziepakojuma veikals ieber.lv.

Valmieras sākumskola īstenos  aktivitāti “Apēd tik, cik uzliec!”, mudinot pusdienās izvēlēties ēdiena porcijas lielumu, ko skolēns spēj apēst. Skolēni mācīsies ēšanas etiķeti, apēdot uzlikto porciju, neizberot ēdienu uz ēdamgalda. Izvēlēto daudzumu saskaņot ar citu skolēnu vajadzībām. Samazināt ēdiena atkritumu daudzumu.

Trikātas pamatskolas jaunieši dosies pārgājienā ar noteikumu – ņemt līdzi pārtiku tik, cik varēs apēst, un ja izveidojas pārpalikumi, pārrunās kādu ietekmi tie atstāj dabā.

Visā Latvijā vairākās izglītības iestādēs tiks rīkoti gājieni, debates, izglītojošas mācību stundas par vides problēmām, veikti pētījumi, rīkotas zibakcijas un pat atkritumu auditi, kā arī notiks dažādas aktivitātes ārā, veidotas ekskursijas un konkursi. Ar Rīcības dienu dalībniekiem  var iepazīties Ekoskolu mājaslapā, kurā ir aprakstīta katra dalībnieka aktivitāte un atrašanās vieta Latvijā: ej.uz/erd23.

Šogad “Rīcības dienu” mērķis ir palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm. Tāpēc Latvijas skolas “Rīcību dienu” nedēļā organizē dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāk praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām.

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 48 700 izglītības iestādes 73 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.