Valmieras novada izglītības darbinieku metodiskā konference “Vērtēšana skolēna sniegumam”

Izglītības darbinieku konference

Šodien, 25. augustā, Valmierā notika ikgadējā pedagogu izglītības metodiskā konference, kurā piedalījās 450 Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogi. Šogad konferences moto bija “Vērtēšana skolēna sniegumam”.


Konferences atklāšanā Valmieras sākumskolā uzrunu dalībniekiem teica Jānis Olmanis, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja, un Sandra Purmale, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece. Ar muzikālu sveicienu dalībniekus priecēja mūziķis un dziedātājs Mārtiņš Kanters, bet pasākumu atraktīvi vadīja Valmieras 5. vidusskolas skolotājs Gustavs Māziņš.


Ilze France, Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) vadošā pētniece, un Uldis Dzērve, LU SIIC izpilddirektors un eksperts, vadīja ievadlekciju “Vērtēšana – pierādījumu iegūšanai par apgūto”, radot kopējo priekštatu par vērtēšanas procesu un izaicinājumiem, kam sekoja pedagogu padziļināta darbošanās, domāšana un diskutēšana mācību priekšmetu metodisko jomu darbnīcās. “Pārbaudes darbu veidošana un rezultātu analīze”, “Vērtēšana – mācīšanās atbalstam pirmsskolā”, “Vērtēšanas kritēriji iekļaujošajā izglītībā” un daudzi citi temati šajā dienā tika apskatīti 14 darbnīcās, kurām izglītības darbinieki iepriekš bija aicināti pieteikties atbilstoši pasniegtajam mācību priekšmetam un interesēm. Darbnīcas notika Valmieras sākumskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas telpās.


Konferences starplaikos bija iespēja ne vien tikties vienam ar otru, lai apmainītos mācību procesa organizēšanas un vērtēšanas pieredzē, bet arī iepazīties ar tematiski saistošu dažādu organizāciju piedāvājumu – Valmieras Integrētā bibliotēka izstrādājusi medijpratības un tematisko nodarbību programmu atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam, Valmieras koprades darbnīcas DARE piedāvā daudzveidīgas darbnīcas, kā arī SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parks “Urda” stāsta par savu piedāvājumu pedagogiem un izglītojamajiem.


Konferenci organizē Valmieras novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar “Skola 2030” un LU SIIC.


Izglītības konferences mērķis ir iedvesmot pedagogus un sniegt viņiem svaigas idejas jaunajam mācību gadam, kā arī vēstīt par izglītības nozarē šobrīd aktuālo.


Lai pedagogiem radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads, jo īpaši trīs Valmieras novada izglītības iestāžu jaunajiem pedagogiem, kuri 2023. / 2024. mācību gadā neilgi pēc pedagoģiskās izglītības iegūšanas uzsāks darbu!

FOTO