Valmieras novada izglītības darbinieku konference “Mēs kopā varam tik daudz!”

Šodien, 26. augustā, no plkst. 10.00 Valmierā notiek ikgadējā izglītības darbinieku konference, kurā dalību pieteikuši vairāk nekā 460 pedagogi. Šogad konferences moto ir: “Mēs kopā varam tik daudz!”, vēršot uzmanību uz dažāda līmeņa sadarbības veidošanu izglītības iestādēs.

Konferences atklāšana notika Valmieras sākumskolā, kur izglītības darbiniekus uzrunāja Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Jānis Olmanis, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos, Iveta Pāže, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja, Mārtiņš Vētra, Valmieras sākumskolas direktors un Uldis Pāvuls, organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants. Par muzikālo pārsteigumu parūpējās atraktīvais Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga” – ar Lauri Subatnieku, Gundaru Silakaktiņu un Aldi Siliņu tā sastāvā.

Skolu un Pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) direktoriem un direktoru vietniekiem Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors, vadīs nodarbību “Skola kā mācīšanās organizācija: no pašvērtējuma līdz pārmaiņu vadībai”, kur skolu vadības komandas tiks iepazīstinātas ar elementiem, kas raksturo skolu kā efektīvu mācīšanās organizāciju. Dalībnieki komandās veiks savas skolas pašvērtējumu atbilstoši efektīvas mācīšanās organizācijas kritērijiem un definēs veicamās pārmaiņas. Tāpat nodarbības dalībniekiem būs iespēja savstarpēji iepazīties ar citu skolu pieredzi, īstenojot mācīšanās organizācijas elementus skolā, lai iegūtu jaunas idejas savai profesionālajai darbībai nākamajā mācību gadā.

Savukārt pārējās nodarbības, kurām izglītības darbinieki iepriekš bija aicināti pieteikties par sev interesējošām tēmām, notiks gan Valmieras sākumskolas, gan Valmieras Valsts ģimnāzijas, gan arī Valmieras jaunatnes centra “Vinda” telpās. Šīs nodarbības būs sadalītas pa mācību jomām, piemēram, Tehnoloģiju mācību joma, Sociālā un pilsoniskā mācību priekšmetu joma, Dabaszinātņu mācību joma, Valodu mācību joma, Iekļaujošās izglītības mācību joma, Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, u.c. Pavisam tiek piedāvātas 35 darbnīcas. Šī gada grupu vadītāji un lektori lielākoties ir Valmieras novada izglītības darbinieki. Būs arī daži pieaicinātie lektori, piemēram, LU pasniedzējs Edvīns Danovskis  un Inga Laipniece,Ogres Valsts ģimnāzijas  mācību priekšmeta “Teātra māksla” skolotāja,mācību līdzekļa — rakstāmgrāmatas “Teātra māksla 7. – 9.klasēm” autore.

Nodarbības veidotas tā, lai pedagogi iedvesmotos un mācītos cits no cita, gūtu idejas un praktiskus piemērus turpmākam efektīvam mācību darbam, kā arī rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Konferenci organizē Valmieras novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju, Valmieras Gaujas Krasta vidusskolu, Valmieras sākumskolu un Valmieras jaunatnes centru “Vinda”.