Valmieras novada iedzīvotājus informēs par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Seminārs par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām

Valmieras valsts pilsētas un Valmieras novada pilsētu ( Mazsalaca, Rūjienas Strenči un Seda), Valmieras novada iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.), tiek aicināti uz informatīvu semināru. Seminārs notiks 17. aprīlī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Kocēnu Kultūras nama telpās, Alejas iela 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Semināram iespējams pieslēgties arī attālināti, izmantojot saiti https://meet.google.com/new-rseo-qvf

Seminārā tiks prezentētas mikrobioloģiskā piesārņojuma analīzes Latvijas akās, lai kopīgi noskaidrotu, vai pastāv vides un veselības riski no nepareizi apsaimniekotām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai.

Seminārā atkārtoti tiks sniegta informācija par obligāto prasību reģistrēt pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) un īpašnieka administratīvo atbildību. Būs iespēja iegūt informāciju par ieguvumiem, ierīkojot pieslēgumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tostarp uzzināt, kas jādara, lai savu īpašumu pieslēgtu pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Semināru rīko “LIFE GoodWater IP” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Semināru moderē: Elīna Konstantinova, biedrība Baltijas krasti, projektu vadītāja

17:40-18:00Reģistrācija
18:00-18:05Semināra atklāšana Elīna Konstantinova, biedrība Baltijas krasti
18:05-18:20Virszemes ūdeņu kvalitāte Latvijā. LIFE GoodWater IP projekts Linda Fībiga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
18:20-18:40Decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmes uz ūdeņu kvalitāti. Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums Latvijas akās. Dzeramā ūdens kvalitāte Rūjienas pilsētā un Mazsalacas pilsētā Linda Fībiga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
18:40-19:00DKS apsaimniekošanas prasības, un iespējamie apsaimniekošanas risinājumi Ilona Vilne, VARAM Vides aizsardzības departaments Ūdens resursu nodaļa
19:00-19:30DKS apsaimniekošanas sistēma Valmieras novadā. Līdzfinansējuma iespējas un nosacījumi pieslēguma izveidei. Līga Zvirbule, Valmieras novada pašvaldība, Valmieras novada Dabas resursu pārvalde
19:30-20:00Diskusija: ieguvumi, priekšrocības, grūtības pieslēgt DKS centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP, projekta Nr. LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) ir projekts, kuru no 2020. – 2027. gadam realizē 19 Latvijas organizācijas, lai uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.

Plašāka informācija:
Elīna Konstantinova
Projekta LIFE GoodWater IP projekta vadītāja
Biedrība Baltijas krasti
tālr. 26489382
epasts: