Iesaisties un izsaki viedokli iedzīvotāju aptaujā

Valmieras novada iedzīvotāju aptauja

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2021. gadā, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā un iesaisti dažādu norišu plānošanā, Valmieras novada pašvaldība aicina piedalīties aptaujā.

Aptauja tiek veikta laika periodā no 2022. gada 28. februāra līdz 27. martam.

Anketa elektroniskā formātā ir pieejama šeit, savukārt drukātā formātā – Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma februāra numurā Nr. 2 (8). Nepieciešamības gadījumā anketa drukātā formātā saņemama Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Drukātās anketas līdz 28. martam iespējams ievietot pastkastēs pie apvienību pārvaldēm, pašvaldības ēkas Valmierā un novada bibliotēkām.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī mājaslapā www.valmierasnovads.lv.