Valmieras novada iedzīvotāju aptauja 2022

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par 2022. gadā Valmieras novadā paveikto, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā un iesaisti dažādu norišu plānošanā, aicinām piedalīties aptaujā! 

Veicot iedzīvotāju aptaujas, pašvaldībai ir iespēja vairāk uzzināt par iedzīvotāju prioritātēm, tā veicinot novada teritorijas līdzsvarotāku attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tās aizpildīšana aizņems vien neilgu brīdi Tava laika, tomēr tā sniegs lielu ieguldījumu mūsu speciālistu darbam, lai kopā mēs veidotu spēcīgu Valmieras novadu. 

Aptauja elektroniskā formātā ir pieejama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv šeit, bet drukāti tā pieejama Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma marta numurā Nr. 3 (21). 

Esi aktīvs un iesaisties, gaidīsim Tavu aptauju aizpildītu līdz šī gada 7.aprīlim!