Valmieras novada fonda lokālpatriotisma ideju konkurss “Mans ciems, mana pilsēta = mans lepnums”

Prieks un lepnums par novadu! Ikvienu tā pilsētu un ciemu. Vēlme brīvā brīdī to apbraukāt, izzinot aiz kura krustojuma mīt brīnišķīgi ļaudis, viņu mājas un darba augļi. Ar šo vīziju prātā Valmieras novada fonds (VNF) izsludina šīs vasaras lokālpatriotisma ideju konkursu.

Novada iedzīvotāju idejas savas dzīvesvietas uzlabošanai ir VNF vērtība. Ar tām ir jāstrādā, tās ir jāatbalsta un jāslīpē kā dārgakmeņi, ar kuriem var dižoties arī ārpus sava ciema un pilsētas, jo katrā dzīvesvietā ir par ko priecāties. Cilvēki, kas to kopj ar patriotismu ir tie, kas iedzīvina arī pašas vietas unikālo “auru”. Mēs gaidām idejas, kas uzspodrina dzīvesvietas tēlu, izceļ tās vai tās iedzīvotāju unikalitāti. Idejas, kas aicina ieinteresēties par šo kopienu arī apkārtējos. Ierosmes, kam arī varētu būt potenciāls uz dzīvi te piesaistīt jaunus cilvēkus!

Ideju ražu gaidīsim līdz 30. septembrim (ieskaitot). Konkursa nolikumu atradīsi fonda mājaslapā: www.vnf.lv. Divas idejas, kuras VNF izvērtēs kā uzvarētājas, saņems nevis “gatavu zivi” finansējuma veidā, kas iepriekš caur fonda labdarības projektiem jau piesaistīts, bet gan “makšķeri” jeb palīdzību to iesniedzēju komandām radīt pašiem nebijušas labdarības aktivitātes, kas piesaistītu materiālos resursus viņu ideju realizācijai. Tādā veidā fonda vīzija ir par filantropijas attīstību plašākā sabiedrībā – mācīt novadniekiem organizēt labdarības procesus pašiem, nodrošināt savu pieredzes bāzi, ieteikt, motivēt, informēt un pārraudzīt. Novērtētākās idejas saņems arī sabiedrisko attiecību speciālista atbalstu sabiedrības informēšanā par tām un to detalizētā apstrādē.

Lokālpatriotisms ir ļoti nozīmīgs faktors reģionu attīstībā. Piederības sajūta savai dzīvesvietai ir atslēgas vārdi, kas rada bāzi kopējām vērtībām un pat paliekošām tradīcijām. Tur slēpjas īstenais latviešu tautas spēks! Radām kopā! Radām komandā!

“Mans ciems, mana pilsēta = mans lepnums” norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu informācija:
Stefānija Zujāne, konkursa koordinatore
Tālrunis: 29397584; e-pasts:
http://www.vnf.lv