Valmieras novadā diskutē par ielu nosaukumu maiņu

Valmieras novada pašvaldībā ir izveidota “Ielu nosaukumu izpētes un izvērtēšanas darba grupa”. Tās mērķis ir izvērtēt Valmieras novadā esošo ielu nosaukumus, ņemot vērā arī sabiedrības viedokli. Pirmā darba grupas tikšanās notika 20. martā, lai izvērtētu Valmieras novada iedzīvotāju ierosinājumus par ielu nosaukumu maiņu Valmierā, Valmiermuižā, Burtniekos, Matīšos un Sedā.

Šobrīd pašvaldībā ir aktualizēts jautājums par Pleskavas, Andreja Upīša, Leona Paegles, Linarda Laicena un Riharda Gredzena ielu Valmierā nosaukumu maiņu vai seno nosaukumu atjaunošanu. Tāpat diskutē par Jāņa Vintēna ielas nosaukuma nomaiņu Burtniekos, Pionieru ielas nosaukuma nomaiņu Valmiermuižā, bet Matīšos ir ierosinājums nomainīt Oktobra ielas, savukārt Sedā – Uzvaras ielas, nosaukumus.

Ar personām un vēstures notikumiem saistīto ielu nosaukumus izvērtē darba grupas pārstāvji, kuru vidū ir vēsturnieki no Vidzemes Augstskolas – Gatis Krūmiņš un kultūras vēsturnieks Jānis Kalnačs, kā arī Valmieras muzeja vadītāja Iveta Blūma.

Gatis Krūmiņš, Darba grupas vadītājs, “Pirmajā sanāksmē mēs vienojāmies par skaidriem kritērijiem, kā pieņemam lēmumus. Kā nomaināmus mēs rekomendēsim to ielu nosaukumus, kas cieši saistīti ar totalitāru varu saimniekošanu Latvijā, šīs varas simboliem. Šeit stāsts protams ir par PSRS okupācijas periodu. Attiecībā uz personībām mēs vērtēsim, cik nozīmīgs ir to devums Valmierai un novadam. Neapšaubāmi, ka arī šajā gadījumā mēs centīsimies izvērtēt šo personu ideoloģisko un vērtību pozīciju ar Latvijas valstiskumu un Latvijas valsts vērtībām svarīgos jautājumos. Spilgts piemērs ir Andrejs Upītis – viņam nav nekāda sakara ar Valmieru, toties Valmierā ir piemirsts, piemēram, Pāvils Rozītis. Centīsimies piedāvāt arī alternatīvas tiem ielu nosaukumiem, kurus mēs rekomendēsim mainīt. Daži vēstures posmi un arī personības ir nepelnīti piemirsti, un šī ir iespēja dažas lietas labot.”

Pirmajā darba grupas sanāksmē jau tika nolemts, ka Linarda Laicena ielai tiks rekomendēts saglabāt savu nosaukumu, jo pēc ekspertu domām, Laicena devums literatūrā un rakstniecībā ir cieši saistīts ar Valmieru un viņš jau tālajā 1917. gadā izdevis brošūru par neatkarīgas Latvijas ideju. Par savām turpmākajām politiskajām kļūdām viņš samaksāja vēl pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā.

Savukārt par Leona Paegles ielu ir ierosinājums to pārdēvēt par Dzirnavu ielu, kāds ir bijis šīs ielas vēsturiskais nosaukums, bet Riharda Gredzena ielu, iespējams, vienkārši par Gredzena ielu.

Tikmēr atvērta diskusija ir par Andreja Upīša ielas pārdēvēšanu, kur tiek gaidīti iedzīvotāju priekšlikumi – kā šo ielu varētu pārdēvēt. Andreja Upīša ielas vēsturiskais nosaukums bija Mazā Beātes iela, bet šobrīd viena Beātes iela Valmierā jau ir. Šī brīža ierosinājums no darba grupas – to pārdēvēt Pāvila Rozīša, slavenā romāna “Valmieras puikas” autora vārdā.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties un līdz 20. aprīlim iesniegt savus priekšlikumus ielu nosaukumu maiņai!  Sūti e-pastu uz vai savu priekšlikumu iesniedzot klātienē, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2.

Pašvaldībai ir pienākums iesniegt Valsts valodas centrā (VVC) saskaņošanai lēmumu projektus par oficiālo vietvārdu piešķiršanu vai maiņu, ko VVC izvērtē atbilstoši noteikumos paredzētajiem kritērijiem un sniedz atzinumus par lēmumu projektu atbilstību vai neatbilstību vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. Lēmumu par ielas nosaukuma maiņu pieņem pašvaldības domes deputāti domes sēdē, ar balsu vairākumu pieņemot lēmumu.

Veidosim Valmieras novadu kopā!