Valmieras novadā desmit izglītības iestādes saņem Ekoskolu apbalvojumus

20. septembrī notiks ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums, kur 2021./2022. mācību gadā novērtējumu saņems desmit izglītības iestādes un to struktūrvienības no Valmieras novada. Starptautiskais Zaļais Karogs piešķirts Vidzemes Augstskolai, Valmieras 2. vidusskolai, Ziemeļvidzemes pamatskolai, privātajai pamatskolai ZAĻĀ SKOLA, Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei „Vālodzīte”, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa” un Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienībai „Krācītes”. Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Latvijas Ekoskolu sertifikātu saņems Valmieras Viestura vidusskola un Trikātas pamatskola. Pateicību par dalību Ekoskolu programmā saņems Valmieras Pārgaujas sākumskola. Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 20. septembrī, plkst. 11:00 – 14:00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet tiešraidē to būs iespējams vērot Vides izglītības fonda Facebook platformā.

Valmieras novada pašvaldība ir gandarīta par visām skolām, kas darbojas Ekoskolu kustībā, kā arī priecājas par visiem apbalvojumiem. Īpašs prieks šajā mācību gadā ir par Vidzemes Augstskolu, kas, ļoti mērķtiecīgi strādājot un neskatoties uz pandēmiju, atkal pēc vairāku gadu pārtraukuma ir ieguvusi Ekoskolas Zaļā karoga apbalvojumu.

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgā skolu programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā katru gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām, bet visā pasaulē tajā darbojas aptuveni 56  000 izglītības iestāžu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2021. gadā”.