Valmieras novadā būs vairāk Valsts un pašvaldības vienoto apkalpošanas centru

Valmieras novada pašvaldība turpina pakalpojumu saņemšanas tīkla izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aicinājumam, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums Valmieras novadā izveidot 12 novada nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC) kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumiem, kas atradīsies 12 bibliotēkās. Lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas citādi piekļūt digitālai videi, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija nestandarta situācijā.

Novada dome atbalstījusi novada nozīmes VPVKAC izveidi:

1. Bērzaines pagasta bibliotēkā (“Pīlādži”, Bērzaines pagasts, Valmieras novads, LV-4208);

2. Brenguļu pagasta bibliotēkā (“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads, LV-4245);

3. Burtnieku pagasta bibliotēkā (Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206);

4. Dikļu pagasta bibliotēkā (“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223);

5. Jeru pagasta bibliotēkā (“Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts, Valmieras novads, LV-4234);

6. Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā (“Stallis”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224);

7. Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā (“Saieta nams”, Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Valmieras novads, LV-4727);

8. Rencēnu pagasta 1.bibliotēkā (Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232);

9. Sedas pilsētas bibliotēkā (Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads, LV-4728);

10.Sēļu pagasta bibliotēkā (“Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pagasts, Valmieras novads, LV4213);

11.Vaidavas pagasta bibliotēkā (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras novads, LV-4228);

12.Zilākalna pagasta bibliotēkā (Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads, LV-4222).

Turpmākai VPVKAC izveides ieceres virzībai pašvaldība sagatavos un iesniegs  VARAM pieteikumu dotācijas saņemšanai. Dotācijas saņemšanas gadījumā, pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 30% no VPVKAC izveides izdevumiem un 50% no VPVKAC uzturēšanas izdevumiem.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide novadu nozīmes attīstības centros uzsākta 2015. gadā. Valmieras novadā šobrīd darbojas 7 VPVKAC – katrā teritoriālajā apvienībā viens. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:

  • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
  • Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
  • Saņemt informāciju un palīdzību  – datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

Pakalpojumu centrā klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.