Valmieras novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju sporta aktivitāšu pilnveidošana (2022)

Valmieras novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju sporta aktivitāšu pilnveidošana (2022)

Valmieras novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju sporta aktivitāšu pilnveidošana (2022)

Projekta īstenotājs: Dikļu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Pašvaldības finansējums: EUR 300
Projekta mērķis: Iegādāties ugunsdzēsības sporta stobrus, tādējādi uzlabojot brīvprātīgo ugunsdzēsēju materiāli tehnisko bāzi un popularizējot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību iedzīvotāju, īpaši jauniešu, vidū.
Paveiktais: Uzlabota ugunsdzēsēju materiāli tehniskā bāze – iegādājoties specializētus ugunsdzēsības stobrus sporta vajadzībām, popularizēta ugunsdzēsēju kustība, piesaistīti jaunieši un bērni. Noorganizētas Valmieras novada bērnu  ugunsdzēsēju sacensības.