Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu 19 bērnu un jauniešu nometnēm

Lai nodrošinātu nometņu pieejamību Valmieras novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, Valmieras novada pašvaldība līdz 5. augustam organizēja projektu konkursu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Tādejādi pašvaldība sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

29. jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē deputāti lēma atbalstīt un piešķirt finansējumu 19 iesniegtajiem projektu pieteikumiem bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021. gada vasaras brīvlaikā – augusta mēnesī.

Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, plānojot 10% no pašvaldībā deklarēto bērnu skaita vecumā no 7 līdz 18 gadiem iesaisti. Apstiprināto projektu kopējā summa ir 45 786,18 EUR.

Apstiprinātos projektus īstenos visā Valmieras novada teritorijā.

Pieteikumus, kas tika iesniegti bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Valmieras pilsētā un Naukšēnu apvienībā, vēl apstiprinās.

Attēlā: Kocēnu sporta skolas vasaras nometne (autors: Ivars Jēkabsons).