Valmieras novadā atjauno tūrisma informācijas stendus

Lai nodrošinātu ceļotājiem aktuālu tūrisma informāciju par daudzveidīgajām atpūtas iespējām Valmieras novadā, uzsākts mērķtiecīgs darbs pie tūrisma informācijas stendu karšu atjaunošanas. Valmieras novadā kopskaitā ir aptuveni 100 dažādi tūrisma informācijas stendi un kartes. To vizuālais izskats un satura aktualitāte atšķiras, jo stendi uzstādīti dažādos laika posmos. Valmieras novada Tūrisma pārvaldes mērķis ir atjaunot stendus pēc iespējas lielākā skaitā, lai uz tiem tiktu atainota aktuālā informācija par Valmieras novada tūrisma objektiem.

Šogad Valmieras novada Tūrisma pārvalde ir veikusi 27 stendu atjaunošanu visās Valmieras novada apvienībās, aktualizējot tajos esošās kartes pilsētu un ciemu centros.

Informācijas stendu kartes veidotas vienotā stilā, lai tās būtu viegli uztveramas un vizuāli saistošas, kā arī saglabātu informācijas aktualitāti arī ilgākā laika periodā. Tur pieejama informācija par populārākajiem Valmieras novada tūrisma objektiem, kā arī objektiem, kas atrodas konkrētajā teritorijā. 

Plānots, ka darbs pie tūrisma informācijas stendu karšu atjaunošanas turpināsies arī nākamajā gadā.           

Informāciju sagatavoja: Dana Āre, Valmieras novada Tūrisma pārvaldes Attīstības speciāliste, , visit.valmiera.lv