Valmieras novadā grants ielas un ceļus apstrādā ar putekļu absorbentu

Ielas apstrāde ar putekļu absorbentu

Valmieras novadā ar putekļu absorbentu apstrādā grants seguma ielas un ceļus, lai mazinātu to putēšanu sausā laikā un ceļu tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem radītu komfortablākus dzīves apstākļus. Valmierā darbi uzsākušies 21. maijā, bet pārējā novada teritorijā tie lielākoties ir noslēgušies. 

Pašvaldība novada teritorijā ir apzinājusi ielas un ceļu posmus, kas, jo īpaši karstā un sausā laikā, put pastiprināti, un kam primāri būtu nepieciešama apstrāde ar kalcija hlorīdu. Valmieras novada teritorijā apstrādi veic grantēto ielu un autoceļu posmos, kuri atrodas blīvāk apdzīvotās vietās un kur ir intensīvāka automašīnu satiksme. Šogad apstrāde notiek iepriekšējo gadu apjomā, izņemot ielās, kurās notiek remontdarbi un tām plānota dubultās virsmas apstrāde. Piemēram, Valmieras pilsētā šos darbus neveiks Rietekļa un Mērnieku ielā. Rūjienā – Austrumu, Tilta, Mērnieku un Siguldas ielās. 

Putekļu absorbcijas materiāls pasargā grants ielu virskārtu no pārliekas izžūšanas un virsmas putēšanas, jo tam piemīt īpašība absorbēt mitrumu no atmosfēras gaisa, tā samazinot putekļu izdalīšanos. Tas nav kaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi. 

Speciālisti pašvaldībā norāda, ka ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu nav paredzēta ilglaicīgai un pastāvīgai lietošanai, jo šis maisījums savu iedarbību pakāpeniski zaudē pēc lietavām vai ielu planēšanas (greiderēšanas). Efektivitāte atkarīga arī no darbu veikšanas kvalitātes, ceļa seguma stāvokļa, klimatiskajiem apstākļiem un satiksmes intensitātes. Ņemot vērā, ka regulāri apstrādāt visus Valmieras novada grantētos ceļus ar šo maisījumu nav iespējams, pašvaldība aicina autovadītājus sausā un karstā laikā samazināt braukšanas ātrumu, pārvietojoties gar mājām, kuras atrodas līdzās grants seguma autoceļam.

Valmieras pilsētā darbus organizē Valmieras novada Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvalde. Savukārt apvienību pārvaldes darbus organizē katra savas teritorijas robežās. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar apvienību pārvažu Saimniecisko nodaļu vadītājiem. Kontaktinformācija ir pieejama valmierasnovads.lv/kontakti