Valmieras novada aktīvie iedzīvotāji viesojas Lēdurgas Viedajā ciemā

Spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir būtisks novada attīstības virzītājspēks. Tādēļ pilsoniskās sabiedrības atbalstam un stiprināšanai Valmieras novada pašvaldība organizēja akciju “Valmieras novada Viedais ciems”. Šī gada 28.oktobrī akcijas ietvaros aktīvie novadnieki bija aicināti pievienoties izbraukuma semināram uz Viedo ciemu Lēdurgu. Izbraukuma mērķis bija iepazīties ar Lēdurgas pagasta aktīvo iedzīvotāju pieredzi, darbību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī ceļu uz apbalvojumu “Viedais ciems”, darbojoties savas un Lēdurgas pagasta attīstības labā. Izbraukuma seminārā piedalījās 15 dalībnieki no Valmieras, Rūjienas, Sēļiem, Ķoņiem, Rencēniem un Burtniekiem. 

Valmieras novadniekus Lēdurgā uzņēma Līvīja Gridjuško, Viedā ciema Lēdurga koordinatore, biedrības “Smailes” un biedrības “Pīlādzītis” pārstāve, Lēdurgas kultūras nama vadītāja, folkloras kopas“Putni” dibinātāja un vadītāja Ilze Kļaviņa, senioru biedrības “Kamolītis” vadītāja Gunta Laipaka, kā arī Siguldas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Linards Kumskis.