Valmieras novada administratīvajā teritorijā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta jauna atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. jūlija. Lai SIA “ZAAO” varētu nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu līdzšinējā apjomā un kvalitātē, nodrošinot tā atbilstību vides prasībām, Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā. Izmaiņas saistītas ar energoresursu cenu pieaugumu, galvenokārt degvielai, kā arī nelielām izmaiņām pārejot uz vienotu maksu visā novada teritorijā.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mainīsies vidēji par 5%.

Esošā maksa EUR/m3 (bez PVN)Maksa no 1.jūlija
EUR/m3 (bez PVN)
240 L konteinera apsaimniekošanas izmaksas no 1.jūlija EUR (t.sk. PVN)
Valmieras novads   
Valmieras pilsēta20.3421.786.33
Pagasti21.4321.786.33

   Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

  • sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citu normatīvajos aktos noteikto darbību pirms atkritumu reģenerācijas, kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, izmaksas;
  • izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā;
  • atkritumu uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksas;
  • sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Daibe”, kura apmērs ir saistīts ar noteikto dabas resursu nodokļa likmi un tiek mainīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

   Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās pilsētās un apdzīvoto vietu centros pieejamo iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem e-pastā  vai pa tālr. 64281250 vai 26515556.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, nepārtraukti strādā pie uzņēmuma procesu optimizācijas, nodrošinot atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 8 novadu teritorijās.