Valmieras novadā – 46 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes

Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojas 46 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kuras ir dibinājusi Valmieras novada pašvaldība.

Papildus tam Valmieras novadā darbojas divas privātās izglītības iestādes, kurās mācās 178 pirmsskolas vecuma audzēkņi un 393 vispārējās izglītības vecuma skolēni. Divas Valmieras novadā esošās izglītības iestādes ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā: Valmieras tehnikums, kurā mācās 622 audzēkņi, un sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

Būtiska loma jauno speciālistu piesaistē ir Valmierā esošajai Vidzemes Augstskolai, kurai ir valsts augstskolas statuss un kura piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs.

Pirmsskolas izglītību nodrošina 13 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī astoņas vispārizglītojošās izglītības iestādes un viena speciālās izglītības iestāde, kas līdztekus īsteno arī pirmsskolas izglītības programmu. Kopumā pašvaldības izglītības iestādēs ir 2975 pirmsskolas vecuma audzēkņi.

Valmieras novadā darbojas 20 vispārizglītojošās izglītības iestādes: trīs sākumskolas, deviņas pamatskolas, sešas vidusskolas un divas valsts ģimnāzijas, kā arī divas speciālās izglītības iestādes (Ziemeļvidzemes pamatskola, Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs).

Pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās skolās mācās 6142 skolēni.

Profesionālo vidējo izglītību mākslā un dizainā ir iespēja iegūt Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā. Izglītības iestāde piedāvā arī profesionālās ievirzes izglītības programmas, kurās uzņem skolēnus, sākot no 1. klases, interešu izglītības programmas bērniem no sākumskolas vecuma līdz vidusskolai, kā arī sadarbībā ar biedrību “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs” organizē licencētas neformālās izglītības programmas kursus pieaugušajiem. Izglītības iestādē mācās 429 skolēni.

Profesionālajā ievirzē Valmieras novadā darbojas 10 izglītības iestādes, kas piedāvā bērniem un jauniešiem pilnveidot prasmes un attīstīt talantu mākslā, mūzikā un dažādos sporta veidos. Kopējais audzēkņu skaits šajās izglītības iestādēs ir 2348.