Valmieras Mūzikas skolas stīgu orķestrim – I pakāpes diploms

Valmieras Mūzikas skolas stīgu orķestrim - I pakāpes diploms

22.aprīlī Valmieras Mūzikas skolas stīgu orķestris piedalījās III Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivālā – konkursā “Con Anima” Rīgā, iegūstot I pakāpes diplomu.

Konkurss bija lieliska iespēja uzstāties un pārbaudīt savus spēkus. Stīgu orķestris saņēma arī Rīgas 6. vidusskolas direktora Haralda Bārzdiņa aicinājumu nākotnē viesoties pie viņiem ar koncertu. No konkursa audzēkņi atgriezās gandarīti par paveikto. Bet darbs turpinās, jo jāgatavojas nākamajiem koncertiem. Uz tikšanos koncertos!

Informāciju sagatavoja:

Maija Ozola