Valmieras Jaunatnes centru “Vinda” vadīs Ilvars Ieviņš

Ilvars Ieviņš

28. decembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Valmieras Jaunatnes centra (VJC) “Vinda” direktora amatā apstiprināja Ilvaru Ieviņu.

Profesionālā darbība I. Ieviņam pēdējos 20 gadus saistīta ar pedagoģiju, darbu ar jaunatnes programmu un projektu administrēšanu un bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu. Viņš strādājis par skolotāju Ropažu vidusskolā, mācot dažādus priekšmetus, kā arī vadījis dažādas interešu izglītības nodarbības. Bijis jaunatnes lietu speciālists Ropažu novada pašvaldībā, organizējot darbu ar jaunatni saskaņā ar jaunatnes politikas prioritātēm, plānojot pasākumus un projektus, kā arī piesaistot finanšu līdzekļus to īstenošanai, tāpat viņa pārziņā bijusi neformālās izglītības aktivitāšu koordinēšana. Joprojām turpina aktīvi darboties biedrībā “MĒRĶĪ”, organizējot un vadot bērnu un jauniešu  nometnes, pasākumus ģimenēm, jaunatnes un sporta jomas projektus. I. Ieviņa dzīves pamatvērtības ir ģimene, aktīvs un sportisks dzīvesveids, kā arī kristīgā ticība, ko piepilda aktīvi darbojoties Valmieras baptistu draudzē

I.Ieviņš Latvijas Sporta un Pedagoģijas akadēmijā ieguvis bakalaura grādu sporta pedagoģijā, kvalifikācijas veselības un sociālo zinību skolotājs, brīvā laika un aktīvā tūrisma menedžeris, Latvijas Sporta un Pedagoģijas akadēmijā iegūts arī maģistra grāds sporta zinātnēs. Ieguvis nometņu vadītāja apliecību un piedalījies vairākos profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos.

“Uz Valmieru pārcēlos šī gada rudenī, pilsētā esmu jaunienācējs. VJC “Vinda” vadīšanu saskatu kā loģisku turpinājumu izglītības un jaunatnes jomā manai līdz šim iegūtajai izglītībai un darba pieredzei. Jau esmu paguvis iepazīties ar VJC “Vinda”, tomēr, uzsākot darba gaitas, sākšu ar iestādes darbības padziļinātu izpēti, lai saprastu, kur mēs esam šobrīd. Tāpat vēlos izzināt Valmieras novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes redzējumu, lai saskaņā ar iesaistītajām pusēm veidotu VJC “Vinda” attīstības plānu,” pauž I. Ieviņš.

VJC “Vinda” direktors I. Ieviņš darba pienākumus sāk pildīt no 2024. gada 2. janvāra.