Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” vadība uzticēta Edijam Pētersonam

25. aprīlī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Valmieras Jaunatnes centra (VJC) “Vinda” direktora amatā apstiprināja Ediju Pētersonu.

E. Pētersona iepriekšējā darba vieta no 2011. gada līdz 2023. gadam bija Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijā kā Valmieras bērnu ciemata vadītājam. Saites ar Latvijas SOS Bērnu ciematu turpinājās arī pēc Valmieras bērnu ciematu vadītāja amata pienākumu izbeigšanas, veicot asociācijas korporatīvās sadarbības projektu vadītāja pienākumus Vidzemē. Savukārt no 1995. gada līdz 2011. gadam veidojis un vadījis Latvijas un Zviedrijas asociāciju “Dzīvesprieks”, kas nodarbojās ar ilgstošu sociālo aprūpi, arodskolu un sociālo uzņēmējdarbību.

E. Pētersons Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvis bakalaura grādu, savukārt maģistrantūrā studēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (tagad Latvijas Universitāte). Vēlāk iestāžu vadītāja kvalifikācija un sabiedrības pārvaldība apgūta, studējot maģistrantūrā arī Daugavpils Universitātē. Paaugstinājis profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos gan par bērnu tiesībām, bērnu drošību un aizsardzību, gan stiprinājis vadītāja kompetences.  

Savā darbībā esmu daudz aizguvis no demokrātiskā skandināvu vadības stila. Procesu virzīšanā un lēmumu pieņemšanā man ir svarīga kolēģu iesaiste un viedoklis, labprāt darbojos komandā. Uzsākot darbu VJC “Vinda” un izturoties ar cieņu pret iepriekš paveikto, vispirms iepazīšos ar esošajiem darbiem un plānoto iestādes attīstībā, lai sniegtu savu pienesumu ideju īstenošanā un jaunu mērķu nospraušanā,

apstiprinot amatā pauž E. Pētersons.

VJC “Vinda” jaunais direktors E. Pētersons amatā stāsies 2. maijā.

VJC “Vinda” pārziņā ir ne vien darbs ar jauniešiem, nodrošinot ar plašu interešu izglītības piedāvājumu, bet arī Valmieras Jauniešu māja, sporta un aktīvās atpūtas centrs “Mežs” un pieaugušo neformālās izglītības nodarbības. Plašāka informācija par VJC “Vinda” piedāvājumu šeit.