Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” projekts “Izgaismot glut(ēnu)” atzīts par vienu no labākajiem

VJC "Vinda" saņem apbalvojumju

7. decembrī Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2023” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Rundāles pilī Valmieras Jaunatnes centrs (VJC) “Vinda” projekts “Izgaismot glut(ēnu)” saņēma 2. vietu kategorijā “Drosmīgākais projekts”.

Nominācijā “Drosmīgākais projekts” tika vērtēti pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni ar īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā. 

Projekta “Izgaismot glut(ēnu)” mērķis ir saliedēt cilvēkus ar glutēna un laktozes nepanesamību, veidot kopības sajūtu ikdienā sastopoties ar šiem uztura ierobežojumiem, kā arī informēt sabiedrību. Projekta ietvaros tika organizētas dažāda veida aktivitātes gan klātienē, gan attālināti, lai izzinātu personu ar glutēna vai laktozes nepanesamību vēlmes un vajadzības, kas atvieglotu viņu ikdienu.

Aktivitāšu ietvaros tika izstrādāti ilgtspējīgi materiāli sabiedrības informēšanai, viens no tiem ir Bezglutēna pase, tā ir ērta lieluma, konspekta veida apkopojums ar populāriem produktiem, kurus drīkst vai nedrīkst lietot bezglutēna diētas gadījumā. Savukārt otrs materiāls ir paredzēts 7.-12. klašu skolēniem, šis mācību materiāls dod iespēju izglītot jauniešus un stiprināt toleranci vienam pret otru ne tikai uztura jomā, bet arī citās dzīves situācijās. Mācību materiālu mērķis ir informēt par glutēnu un laktozi saturošiem produktiem un to aizvietošanas iespējām, nepanesības simptomiem un veicināt atbalstošu attieksmi sabiedrībā, tas sastāv no sešām dažādām daļām, kuras var izmantot kopā vai atsevišķi (prezentācija, buklets, darba lapas, digitāla viktorīna, interaktīvais materiāls un praktiskais uzdevums jeb recepte). Gan Bezglutēna pasi, gan mācību materiālus ikvienam interesentam iespējams lejupielādēt VJC “Vinda” tīmekļvietnē vinda.valmiera.lv, sadaļā “Projekti”. Tāpat visa projekta laikā tika strādāts pie sabiedrības informēšanas kampaņas sociālo tīklu vietnē Facebook @IzgaismotGlutēnu.

Valmieras novada pašvaldības lepojas un sveic VJC “Vinda” komandu ar gūtajiem panākumiem darbā ar jaunatni! Novērtējam ieguldījumu veselas un laimīgas jaunatnes veidošanā!

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanas uzrunā Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga pauda: “Balvu ir pelnījuši visi nominanti, jo jaunatnes jomā ikviens strādājošais ir supervaronis.” Parlamentārā sekretāre akcentēja šajā gadā jaunatnes jomā paveikto un sasniegto. “Pirmo reizi visās Latvijas pašvaldībās ir vismaz viens jaunatnes lietu speciālists vai jaunatnes darbinieks, sasniedzot sešus miljonus eiro, par vienu miljonu eiro ir pieaudzis finansējums darbam ar jaunatni, kā arī darbs ar jaunatni iekļauts Pašvaldību likumā kā autonomā funkcija,” uzsver S. Reinberga. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrija pateicās visiem konkursantiem un ikvienam jaunatnes jomā iesaistītajam par nozīmīgo ieguldījumu ikdienā, veicot darbu ar jaunatni, novēlot drosmīgus un ilgtspējīgus sasniegumus jaunatnes jomā arī 2024. gadā!

Plašāka informācija par pasākumu šeit.

Foto autors: Izglītības un zinātnes ministrija un VJC “Vinda”