Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” aicina biedrus uz kopsapulci

Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” aicina biedrus uz kopsapulci

29. martā plkst. 11.00 Garā ielā 9, Valmierā notiks Valmieras invalīdu biedrības “Atspēriens” kopsapulce un valdes pārvēlēšanas. Biedriem ierašanās obligāta, līdzi ņemt VIB “Atspēriens” biedra karti. Ja ierasties nav iespējams attaisnojošu iemeslu dēļ, pilnvarot uzticības personu un pilnvaru iesniegt biedrībā līdz 27. martam. Kopsapulcē piedalīsies: Valmieras novada pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Toms Upners, kurš sniegs informāciju un atbildēs uz jautājumiem.

Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens” aicina biedrus samaksāt biedru naudu, lai varētu piedalīties valdes vēlēšanās, dažādās aktivitātēs, saņemt ziedojumus un atvieglojumus, kā tas paredzēts biedrības statūtos. Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst.10.00–14.00. Gaidām arī jaunus biedrus!

Informāciju sagatavoja:
Valmieras invalīdu biedrība “Atspēriens”