Valmieras Industriālā parka teritorijā uzsākti sanācijas darbi – attīrīšana no militārā piesārņojuma

Militārais piesārņojums

Topošā Valmieras Industriālā parka teritorija ir vēsturiski piesārņota ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Drošai teritorijas sagatavošanai un tālāko labiekārtošanas darbu veikšanai vispirms nepieciešams veikt bīstamo priekšmetu apzināšanu un neitralizēšanu.

2016. gadā pēc pašvaldības pasūtījuma veiktajā teritorijas priekšizpētē eksperti atrada 39 sprādzienbīstamus priekšmetus un trīs munīcijas vienības bez sprāgstvielu pildījuma. Tiek lēsts, ka teritorijā varētu atrasties vēl vismaz 250-500 sprādzienbīstami priekšmeti.

Iepirkuma procedūras rezultātā par sanācijas darbu veikšanu Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “INTELLECTUS”, kas šonedēļ uzsāka sanācijas darbus – teritorijas attīrīšanu no militārā piesārņojuma.

Izmantojot metāla detektorus un ģeozondes eksperti fiksēs metālisku priekšmetu klātbūtni, izraks, uzskaitīs un uzglabās tos atbilstoši prasībām, un tālāk nodos Valsts policijai iznīcināšanai. Darbi tiks veikti saskaņā ar sanācijas programmu, kas saskaņota Valsts vides dienestā(VVD).

Pēc teritorijas attīrīšanas no nesprāgušās munīcijas, ievērojot sanācijas darbu veicēju norādījumus, notiks teritorijas tālāka sagatavošana Industriālā parka izveidei – teritorijā notiks koku ciršana, apauguma novākšana, celmu raušana un teritorijas planēšana.

Aicinām iedzīvotājus nedoties uz teritoriju, kurā tiek veikti sanācijas darbi – netraucēt darbu veicējus, neapdraudēt savu un citu cilvēku drošību.

Industriālā parka izveides projektu Valmieras pašvaldība uzsāka 2015. gadā, meklējot lielu vienlaidu teritoriju tiešā satiksmes infrastruktūras tuvumā, kur iespējama inženierkomunikāciju infrastruktūras pieslēgumu izveide. Valmieras Industriālā parka  teritorija ir visizdevīgākā inženiertehniskās infrastruktūras (ūdensvads, kanalizācija u.c.) izbūvei un integrēšanai Valmieras pilsētas kopējā tīklā.

Valmieras Industriālā parka teritorija atrodas uz Dienvidiem no Valmieras pilsētas apvedceļa posmā starp Cēsu un Cempu ielas apļveida krustojumiem, to šķērso dzelzceļa līnija, kā arī 110 un 330 kilovoltu elektrolīnija, tās tiešā tuvumā atrodas vidēja spiediena sadales gāzes vads.

Potenciāliem investoriem Valmieras Industriālajā parkā tiks piedāvāta pilnībā sagatavota teritorija ražotnes izvietošanai, kur būs nodrošinātas visas nepieciešamās inženierkomunikācijas un enerģijas jaudas.

Pašvaldība Industriālā parka izveidei pretendēs uz Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijām uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos.