Valmieras dzimšanas dienā sietspiedes darbnīca plaši apmeklēta

Valmieras dzimsānas dienas sestdienā, 25.jūlijā, liela iedzīvotāju interese bija par sietspiedes darbnīcu, kur katrs ar svētku simbolu – lidmašīnu – varēja apdrukāt līdzi paņemto krekliņu. Atvainojamies visiem, kuri nepaspēja krekliņu apdrukāt darbnīcu laikā lielā pieprasījuma dēļ. Sietspiedes darbnīca Valmieras Dizaina un māklslas vidusskolā un koprades darbnīcā DARE notiks drīzumā. Sekojiet līdzi informācijai!

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

Citāts citāts citāts citāts citāts citāts Citāts citāts citāts citāts citāts citāts Citāts citāts citāts citāts citāts citāts Citāts citāts citāts citāts citāts citāts Citāts citāts citāts citāts citāts citāts

Citāta autors

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

  • viens
  • divi

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

  1. viens
  2. divi

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

Virsraksts H3

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

KolonnaKolonna
viensdivi
trīsčetri
KolonnaKolonna
viensdivi
trīsčetri

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.

Kopā sietspiedes darbnīcā tika apdrukāti 230 krekli, piedaloties aptuveni 308 cilvēkiem. Savukārt fotosesijā piedalījās 53 interesentu grupas. Paldies sietspiedes darbnīcas vadītājiem Kristai Jūlijai Kreišmanei, Karīnai Vītiņai, Ilzei Ērglei Vanagai, Mikam Amerikam; Mākoņu darbnīcas vadītājai Ivetai Gudetai, fotogrāfei Dacei Brizauskai un fotokolāžas veidotājai Lainei Uzulēnai.