Valmieras drāmas teātrī svin spāru svētkus

Piektdien, 26.maijā pie Valmieras Drāmas teātra (VDT) ēkas pulcējās Kultūras ministrijas, VDT kolektīva, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), būvnieka SIA “AIMASA” un Valmieras novada pašvaldības pārstāvji, lai kopīgi svinētu spāru svētkus, tā simboliski atzīmējot rekonstruētās ēkas daļas augstākā punkta sasniegšanu.

“Teātrim vajag savas mājas. Valmieras teātris, neraugoties uz grūtībām ar savas ēkas pārbūvi, ir spējis radīt lieliskas un publikas iemīļotas izrādes, un savā ziņā trupas sniegums ir pielīdzināms mūsu hokeja izlases spējai saliedēties, lai iegūtu rezultātu. Šāda pati spēja ir nepieciešama arī visiem, kas iesaistīti ne tikai Valmieras teātra ēkas pārbūves procesā, bet arī tajos kultūras infrastruktūras objektos, kuri pārtop arī citās Latvijas pilsētās. Šodien Valmierā redzam, ka ir uzņemts labs darba temps un ir redzama apņēmība pabeigt procesu plānotajos termiņos,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Ēkas siluetu ir papildinājusi modernā “black box” zāle, virs kuras karkasa būvnieki arī pacēla spāru vainagu. VDT būs viens no pirmajiem teātriem Latvijā, kuram ir izbūvēta šāda zāle, kas piedāvā īpašu mijiedarību starp aktieriem un skatītājiem.

“Šis ir ļoti nozīmīgs brīdis būvniekiem, tāpēc vislielāko paldies es gribu teikti tieši SIA “AIMASA”. Šo mēnešu laikā viņi ir kļuvuši par cīņu biedriem un teātra draugiem. Tomēr esam piesardzīgi priecīgi par šī punkta sasniegšanu, jo vienīgais, par ko šodien mēs varam būt pilnīgi droši, ir tas, ka Latvijas hokeja izlase spēlēs Pasaules čempionāta pusfinālā. Jo, lai termiņā uzceltu teātri, viss vienalga ir atkarīgs no vairākām laimīgām sakritībām. Paldies Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai par izpratni, atrodot finanšu avotus, īpašs paldies AS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklei Jeļenai Gavrilovai, kura sniedz pleca sajūtu arī ikdienā, ne tikai svētkos. Paldies Valmieras novada pašvaldībai par būšanu ar mums vienā komandā. Un, protams, paldies Valmieras teātra kolektīvam, kas strādā šeit un tic, ka nākamā gada vasarā mēs visi šeit pulcēsimies, lai atklātu jauno teātra ēku,” saka Valmieras drāmas teātra direktore Evita Ašeradena.

“Spāru svētku svinēšana nozīmē to, ka lielākā daļa pērnā gada raižu ir aiz muguras un VNĪ lēmumi ir bijuši racionāli un pareizi. Mēs labi saprotam, cik teātra klātesamība ir svarīga Valmierai – rosīgam Vidzemes biznesa un kultūras centram ar vairāk nekā gadsimtu senām teātra spēles tradīcijām. Tādēļ esam gandarīti par to, ka VDT rekonstrukcija ir sasniegusi augstāko punktu, raiti rit uz priekšu un pilsēta jau nākamgad iegūs sakārtotu kultūrvietu,” spāru svētkos teica VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.

“Pirms 200 gadiem tepat netālu – Dikļos – tika iestudēta pirmā izrāde latviešu valodā. Toreiz to uzveda rijā, jo teātra ēkas vēl nebija. Teātra pirmsākumi Valmierā meklējami jau XIX gs. 80. gados, kad tika uzcelts Latviešu biedrības nams un pie biedrības tiek dibināts pirmais teātris. Šogad aprit 100 gadu, kopš Valmierā sāka spēlēt regulāras profesionāla teātra izrādes. Kamēr notiek teātra ēkas pārbūve, Valmieras Drāmas teātra kolektīvs savu apaļo jubileju svin “Kurtuvē”. Mums ļoti patīk, kā aktieri to ir apdzīvojuši un sasildījuši ar saviem darbiem. Taču es zinu, cik nepacietīgi viss teātra kolektīvs un arī skatītāji gaida atjaunotās ēkas atklāšanu. Atceroties vakardienas hokeja spēli, gribu uzsvērt, lai sasniegtu panākumus, allaž ir svarīgs komandas darbs. Arī šeit es redzu spēcīgu komandu, sākot no teātra vadības un aktieriem, valsts institūcijām, pašvaldību, līdz projektētājiem un celtniekiem. Ja mēs ļoti vēlamies, visa pasaule sadodas rokās, lai Valmieras sirdī atkal varētu redzēt jaunas, interesantas izrādes skaistā un modernā ēkā,” teica Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Olmanis.

Maijā ir noslēgts līgums ar SIA “AIMASA” par atlikušo būvdarbu veikšanu, kas nepieciešami VDT ēkas būvprojekta īstenošanai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Šis piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko VNĪ izsludinātajā atklātajā konkursā. Būvniekam darbi jāpaveic četrpadsmit mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Tā kā būvuzņēmums jau iepriekš strādāja būvobjektā, VDT ēkas rekonstrukcijas darbi turpināsies bez pārtraukuma un jau 2024.gadā gan teātra kolektīvs, gan skatītāji varēs novērtēt rekonstrukcijas laikā paveikto.

““SIA “AIMASA” sveic visus šajā dienā un izsaka gandarījumu, ka ēkas augstākajā punktā šodien dižojas spāru vainags, norādot, ka ēkas skelets ir pabeigts un atlicis teātra ēku ietērpt svētku drānās. Kā Valmierā dibināts uzņēmums SIA “AIMASA” uzsver, ka laikā un kvalitatīvi pabeigt objektu ir goda lieta. Darbā ir iesaistīti mūsu labākie spēki un daudzi Valmieras un Vidzemes reģiona uzņēmumi, jo ikviens grib pielikt savu roku, lai Valmieras Drāmas teātris savās atjaunotajās telpās pēc iespējas ātrāk spētu uzņemt skatītājus,” uzsver SIA “AIMASA” tehniskā direktore Iveta Vucena.

Pēc arhitektu M. Ģelža, O. Upacieres un J. Guseva projekta būvētā VDT ēka šodien ir vērtīgs sava laika modernās arhitektūras piemērs un kultūrvēsturisks objekts. Tā būvēta kā liela apjoma moderna mūra ēka ar divām zālēm, teātra muzeju, mākslas salonu un kafejnīcu. Ēkas galvenā – Lielā – zāle skatītājiem durvis vēra 1996.gadā nogalē, taču kopumā teātra ēka tika nodota ekspluatācijā tikai 2004.gada decembrī.

Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas 2024.gada pirmajā pusē VDT ēkai būs paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota energovadība, teātra darbiniekiem nodrošināta komfortablāka darba vide, izbūvēta jauna “black box” zāle, kā arī uzlabota vides pieejamība. Plānotās VDT projekta kopējās izmaksas ir 10,41 miljoni eiro (kas ietver būvniecības, projektēšanas, autoruzraudzības, aprīkojuma iegādes u.c. izmaksas).

Būvdarbu iepirkums tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras drāmas teātrī Lāčplēša ielā 4, Valmierā” (ID Nr.4.2.1.2/18/I/019) ietvaros. Būvdarbi tiks īstenoti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

VNĪ sekmīgi īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 352 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3460 zemes īpašumiem ar kopējo platību 907 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.