Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola izsludinājusi mākslas konkursu bērniem un jauniešiem “Laiks plānot”

Mākslas konkurss bērniem un jauniešiem

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par savu darbību un uzvedības pakāpeniskumu, mērķtiecīgumu un efektivitāti, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību izsludina mākslas konkursu “Laiks plānot”.

Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem radīt stāstu par savu laika plānošanu dienas, mēneša vai ilgākā laika periodā.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāizveido priecīgs, asprātīgs, pārsteidzošs 2D darbs digitālajā kolāžā. Darba izveidē ļauts pielietot savus grafiskos zīmējumus, zīmējumus uz grafiskās planšetes un foto, un sakārtot to kompozīcijā, balstoties uz kompozīcijas režģa principiem.

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 10 līdz 20 gadiem, kuri mācās profesionālās ievirzes, vidējās profesionālās vai vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Konkursam darbi jāiesniedz līdz 15. maijam, tā rezultāti tiks paziņoti 26. maijā.

Sagatavojot darbus iesniegšanai, jāņem vērā nolikumā noteiktās prasības.

Papildinformācija par konkursu:

  • Inese Andersone, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietniece, tālr. 26282088, e-pasts: ;
  • Mairita Šperliņa-Priedīte, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas izglītības metodiķe, tālr. 28379746, e-pasts: .

Informāciju sagatavoja:
Sanita Bukava, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola