Valmieras centra stāvlaukumā nozāģēs bīstamu bērzu

Otrdien, 14. decembrī, Valmieras centra automašīnu stāvlaukumā plānota bīstama, daļēji nokaltuša bērza nozāģēšana. Darbu zona tiks norobežota. Automašīnu vadītāji aicināti uz sapratni un darbu veikšanas laikā automašīnu novietot stāvēšanai citās stāvlaukuma zonās.

Ņemot vērā, ka bērzam ir sācies bojāejas process, koks ir kļuvis bīstams stāvlaukuma apmeklētajiem un tajā novietotajām automašīnām. Pašvaldības Koku novērtēšanas komisija 07.09.2021. sēdē (lēmums Nr.106, 23.§) lēma par nepieciešamību bīstamo bērzu nozāģēt. Par bērza nozāģēšanas ieceri saņemts arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, kurā konstatēts, ka bērzam ir stipri sasvēries stumbrs, kā arī nokaltusi galotne un lielāk daļa no augšējiem zariem. Dabas aizsardzības pārvalde atzīst koka bīstamību. Koks ir kļuvis bīstams stāvlaukuma apmeklētājiem un tajā novietotajām automašīnām.

Koka ciršanu veiks uzņēmums SIA “Zemgales saules koki”, kas koku kopšanu Valmierā nodrošina atbilstoši iepirkuma “Koku kopšanas darbi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātiem. Plānots, ka nocirstā koka vietā automašīnu stāvlaukumā tiks iestādīts jauns.

Šajā nedēļā tiks sakopti arī vairāki Vecpuišu parkā augošie koki, kā arī tiks nozāģētas divas bīstamas papeles un frēzēti celmi Valmieras Viestura vidusskolas teritorijā pie Lauku ielas.