Valmieras bibliotēka aicina jauniešus iesaistīties amatierzinātnes projektā

Jauniešu tikšanās

9.maijā plkst. 16.00 pasākums “Atzīmēts kartē! Vietvārdi tavā apkārtnē”. Pasākumu rīko Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču bibliotēkām “Eiropas amatierzinātne” projekta ietvaros. Tikšanās notiks bibliotēkās saslēdzoties tiešsaistē ar citu novada pilsētas bibliotēku (Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Strenču, Valmieras)  jauniešiem.

Tikšanās laikā:

  • Uzzināsi par amatierzinātni jeb sabiedrisko zinātni un to, kā tava dalība vietvārdu vākšanā var palīdzēt iegūt vērtīgu materiālu zinātniekiem (valodniekiem, vēsturniekiem).
  • Atzīmēsim jauniešiem svarīgās vietas un to nosaukumus kartē. Kopā ar citiem jauniešiem no Mazsalacas, Rūjienas, Strenčiem, Sedas un Valmieras meklēsim, ar ko jauniešu vides dažādās vietās ir atšķirīgas vai līdzīgas.
  • Uzzināsi par tālākajām projekta aktivitātēm. Projekts turpināsies līdz 2024.g. septembrim.

Pieteikties pasākumam : ŠEIT

Aktivitātes “Atzīmēts kartē! Vietvārdi tavā apkārtnē” mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu iesaisti vietvārdu talkā. Pārrunājot draugu vai ģimenes lokā, kā tiek dēvēti apkārtnē esošie objekti, atzīmēt kartē jauniešiem svarīgās vietas. Noslēgumā prezentēt karti vai citus savāktos materiālus, stāstot par jauniešu vidi pilsētā.

Valmieras Integrētā bibliotēka šogad rīko dažādas aktivitātes, lai popularizētu amatierzinātnes iespējas un veicinātu sabiedrības līdzdalību zinātnisku pētījumu veikšanā. “Eiropas amatierzinātne”  pasākumu kopuma ietvaros visa gada garumā Valmieras novada publiskajās bibliotēkās ikviens var piedalīties Vietvārdu talkā.